Doç. Dr. Bala Gur Dedeoglu Öğretim Üyesi
📞Telefon
+90 312 222 58 26 / 2504
Faks
+90 312 222 58 72
E-Posta
gurbala@yahoo.com
🌎WWW

Meme kanserinin oluşumu, gelişimi ve tedavi sürecinde rol alan moleküler mekanizmaların ve infertiliteye sebep olan kadın hastalıklarının (polikistik over sendromu, endometriosis) moleküler temellerinin araştırılması grubumuzun ana çalışma alanlarıdır.
Bu ana başlıklar altında grubumuzda devam eden çalışmalar;
1. Meme kanserinin gelişiminden ve alt tiplere farklılaşmasından sorumlu olan miRNA’ların yüksek işlem kapasiteli teknikler ve biyoinformatik araçlar kullanılarak belirlenmesi.
2. Meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçların moleküler mekanizmalarının ve direnç mekanizmalarının miRNA boyutunda aydınlatılması.
3. Poli Kistik Over Sendromu (PKOS) ve endometriyosis gibi kadın hastalıklarının infertiliteye olan etkisinin moleküler yöntemler ile belirlenmesi.

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2002-2009-
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) ODTÜ Enformatik Enstitüsü 2010--
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011--

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans ODTÜ Biyoloji 1996-2000-
Yüksek Lisans ODTÜ Biyoloji 2000-2002-
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2002-2009-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı) ODTÜ Enformatik Enstitüsü 2010-2011-
Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011--

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2012 Poli kistik over sendromlu (PKOS) hastaların ve normal kontrollerin granülosa hücrelerinde mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin araştırılması TUBİTAK Yürütücü
2012 Meme kanserinin histolojik ve patolojik alt tiplerinin meta-analiz yöntemine dayalı miRNA imzaları ile sınıflandırılması TUBİTAK Yürütücü
2012 Myelodisplastik Sendrom (MDS) ve Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalarının kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) karakterizasyonu ile gen/ mikro RNA (miRNA) ifade profillerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırmalı analizi TUBİTAK Araştırmacı
2013 Tamoxifen ve trastuzumab’a duyarlı meme kanseri hücrelerinde tamoxifen ve trastuzumab’a cevap veren miRNA profillerinin araştırılması Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü
2014 Meme kanseri hücrelerinde EGFR odaklı tedavilerde miRNA yanıtının belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Yasemin Öztemur Meme kanserinin histolojik ve patolojik alt tiplerinin meta-analiz yöntemine dayalı miRNA imzaları ile sınıflandırılması
Alp Aydos Poli kistik over sendromlu (PKOS) hastaların yumurta mikroçevresini oluşturan hücrelerinde mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin araştırılması
Senem Noyan Tamoxifen ve trastuzumaba duyarlı meme kanseri hücrelerinde tamoxifen ve trastuzumab'a cevap veren miRNA profillerinin araştırılması
Hakan Özdoğan Myelodisplastik Sendrom (MDS) hastalarının kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) karakterizasyonu ile gen/ mikro RNA (miRNA) ifade profillerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırmalı analizi
Ezel Çilek EGFR odaklı meme kanseri tedavilerinde mikroRNA ifadesinin belirlenmesi
Yasemin Öztemur Meme kanserinin olusumunda ve gelisiminde rol oynayan transkripsiyon faktörü-miRNA-hedef gen devrelerinin araştırılması 🔄
Alp Aydos Polikistik Over Sendromu'unda (PKOS) yumurta mikroçevresindeki moleküler değişikliklerin mikroRNA (miRNA) düzeyinde incelenmesi 🔄
Senem Noyan Meme kanserinde antikanser etkinlik gösterebilecek mikroRNA’ların araştırılması 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Determination of Usnic Acid Responsive miRNAs in Breast Cancer Cell Lines. Anticancer Agents Med Chem Kiliç N, Islakoglu YO, Buyuk İ, Gur-Dedeoglu B, Cansaran-Duman D