Doç. Dr. Bala Gur Dedeoglu Öğretim Üyesi
📞Telefon
+90 312 222 58 26 / 2504
Faks
+90 312 222 58 72
E-Posta
gurbala@yahoo.com
🌎WWW

Meme kanserinin oluşumu, gelişimi ve tedavi sürecinde rol alan moleküler mekanizmaların ve infertiliteye sebep olan kadın hastalıklarının (polikistik over sendromu, endometriosis) moleküler temellerinin araştırılması grubumuzun ana çalışma alanlarıdır.
Bu ana başlıklar altında grubumuzda devam eden çalışmalar;
1. Meme kanserinin gelişiminden ve alt tiplere farklılaşmasından sorumlu olan miRNA’ların yüksek işlem kapasiteli teknikler ve biyoinformatik araçlar kullanılarak belirlenmesi.
2. Meme kanseri tedavisinde kullanılan bazı ilaçların moleküler mekanizmalarının ve direnç mekanizmalarının miRNA boyutunda aydınlatılması.
3. Poli Kistik Over Sendromu (PKOS) ve endometriyosis gibi kadın hastalıklarının infertiliteye olan etkisinin moleküler yöntemler ile belirlenmesi.

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2002-2009-
Öğretim Görevlisi (Yarı Zamanlı) ODTÜ Enformatik Enstitüsü 2010--
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011--

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans ODTÜ Biyoloji 1996-2000-
Yüksek Lisans ODTÜ Biyoloji 2000-2002-
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2002-2009-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Öğretim Görevlisi (Yarı zamanlı) ODTÜ Enformatik Enstitüsü 2010--
Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011--

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2012 Poli kistik over sendromlu (PKOS) hastaların ve normal kontrollerin granülosa hücrelerinde mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin araştırılması TUBİTAK Yürütücü 🔄
2012 Meme kanserinin histolojik ve patolojik alt tiplerinin meta-analiz yöntemine dayalı miRNA imzaları ile sınıflandırılması TUBİTAK Yürütücü 🔄
2012 Myelodisplastik Sendrom (MDS) ve Akut Myeloid Lösemi (AML) hastalarının kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) karakterizasyonu ile gen/ mikro RNA (miRNA) ifade profillerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırmalı analizi TUBİTAK Araştırmacı 🔄

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Yasemin Öztemur Meme kanserinin histolojik ve patolojik alt tiplerinin meta-analiz yöntemine dayalı miRNA imzaları ile sınıflandırılması 🔄
Alp Aydos Poli kistik over sendromlu (PKOS) hastaların yumurta mikroçevresini oluşturan hücrelerinde mikroRNA (miRNA) ifade profillerinin araştırılması 🔄
Hakan Özdoğan Myelodisplastik Sendrom (MDS) hastalarının kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerinin (MKH) karakterizasyonu ile gen/ mikro RNA (miRNA) ifade profillerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırmalı analizi 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Construction of miRNA-miRNA networks revealing the complexity of miRNA-mediated mechanisms in trastuzumab treated breast cancer cell lines. PLoS One Cilek EE, Ozturk H, Gur Dedeoglu B