Doç. Dr. Erkan Yilmaz Öğretim Üyesi
📞Telefon
+90 312 222 58 26/2511
Faks
+90 312 22258 72
E-Posta
eyilmaz@ankara.edu.tr
🌎WWW

Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler Hastalıkların moleküler temellerinin araştırılması grubumuzun araştırma konularıdır.
Bu hastalıkların ortaya çıkmasında etkisi olabilecek mekanizmaların memeli hücre kültürü ve fare modelleri kullanılarak daha iyi anlaşılması; Çalışma sürecinde gerekli olacak poliklonal, monoklonal antikorların üretilmesi hedeflenmektedir.

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Gazi Üniv. 2004-
Yüksek Lisans Ankara Üniv. Pediatrik Moleküler Genetik 2000-
Lisans Ankara Üniv. Biyoloji 1997-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Post-Doctoral studies Harvard Univ. 2002-2006-

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Afife GÜLEÇ Ankaferd ve Defibrotid’in endotel hücre modelinde EPCR, PAI-1 ve PAR-1 gen ekspresyonları üzerindeki etkisinin araştırılması.
Didem TORUN Türk Populasyonunda nadir görülen heatolojik hastalıklarda gen değişimlerinin belirlenmesi 🔄
Avşar ABBASİ Yağ asiti bağlanma proteini 4'e karşı poliklonal ve monoklonal antikor geliştirilmesi 🔄
Gülizar AYDOĞDU Hiperhomosisteineminin endotel dokuya etkisi ve Endotelyal protein C resetörünün rolü. 🔄
Alperen TUNCER Yağ asiti taşıma proteini 1'in metabolik sendromdaki rolünün incelenmesi 🔄
Gamze ÇAĞATAY Aminoasit metabolizmasının metabolik sendromdaki rollerinin incelenmesi 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
A novel protein C inhibitor gene mutation in pediatric stroke patients after bone marrow transplantation. Mol Biol Rep Torun D, Deda G, Ertem M, Uysal Z, Yılmaz E, Akar N