Doç. Dr. Evrim Güneş Altuntaş Misafir Öğretim Üyeleri
📞Telefon
0312 2225816/2512
Faks
0312 2132411
E-Posta
egunes@ankara.edu.tr
🌎WWW

Gıda mikrobiyolojisi,

Laktik asit bakterileri (LAB) ve ürettikleri bakteriyosinler,

Enterokokal ve streptokokal biyofilm oluşumu.

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2003-2005-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2003-2005-
Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1999-2003-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2007-2011-
Doktora Sonrası Araştırmacı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011-...-

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2011-... Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı 🔄
2010 Complex multifunctional experiments to collect data for thermal inactivation of Listeria monocytogenes USDA (Amerika Birleşik Devletleri) Araştırmacı
2008 Detection of pathogens in infant formula Nottingham Trent University (İngiltere) Araştırmacı
2007-2008 Sucuktan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi ve bakteriyosin üreten türlerin seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2003-2006 Ko-immobilize Amiloglikozidaz Z. mobilis Hücreleri ile Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Nişastadan Etil Alkol Üretimi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (DPT) Araştırmacı

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Purification and mass spectrometry based characterization of a pediocin produced by Pediococcus acidilactici 13. Mol Biol Rep Altuntaş EG, Ayhan K, Peker S, Ayhan B, Demiralp DO