Seda Taşır Yılmaz Blm. Uzm. Araştırma Görevlileri ve Uzmanlar
📞Telefon
+90 312 222 58 26 / 2502
Faks
+90 312 222 58 72
E-Posta
sedayilmazbio@gmail.com
🌎WWW

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1999-2003-
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2004-2007-
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. 2012--

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Biyolog Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2004-2010-
Biyolog Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Pediatrik Genetik BD 2010-2012-
Biyolog Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2012--

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
A founder TMIE mutation is a frequent cause of hearing loss in southeastern Anatolia. Clin Genet Sirmaci A, Oztürkmen-Akay H, Erbek S, Incesulu A, Duman D, Taşir-Yilmaz S, Ozdağ H, Tekin M
Mutations in TMC1 contribute significantly to nonsyndromic autosomal recessive sensorineural hearing loss: a report of five novel mutations. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Sirmaci A, Duman D, Oztürkmen-Akay H, Erbek S, Incesulu A, Oztürk-Hişmi B, Arici ZS, Yüksel-Konuk EB, Taşir-Yilmaz S, Tokgöz-Yilmaz S, Cengiz FB, Aslan I, Yildirim M, Hasanefendioğlu-Bayrak A, Ayçiçek A, Yilmaz I, Fitoz S, Altin F, Ozdağ H, Tekin M