Doç. Dr. Yeşim Doğan Misafir Öğretim Üyeleri
📞Telefon
312 2225826/166
Faks
312 2225872
E-Posta
ydalakoc@gmail.com
🌎WWW

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi Fen Fak. Biyoloji Bölümü 1993-1997 -
Y. Lisans Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji AD 1997-2000-
Doktora Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD, Adli Biyoloji 2002- 2007-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Adli Biyolog Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Polis Laboratuvarları 1998-2002-
Sağlık Teknisyeni Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. 2002-2008-
Sağlık Teknisyeni Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü 2008-2010-
Sağlık Teknisyeni Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D. 2010-2012-
Doktora Sonrası Araştırmacı Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü 2012--

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2009-2012 Anadolu menseili bir bor bakterisi, Bacillus boroniphilus'un tüm gen diziliminin çıkarılması ve hazırlanacak genomik kütüphanesi üzerinden bor ile ilgili genlerinin araştırılması BOREN Araştırmacı
2010-2013 Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanması TÜBİTAK -COST Araştırmacı 🔄
2012-2015 İnsan Kardiyomiyosit Hücrelerinin Mezenkimal Kök Hücreler ile Füzyonu ve Yeniden Programlanması TÜBİTAK Araştırmacı 🔄
2012-2014 Miyeloproliferatif Neoplazilerde (MPN) JAK2 ve MPL Gen Mutasyonlarının Patoloji Arşiv Materyalleri Kullanılarak Saptanmasında Yeni Nesil Dizileme Teknolojilerinin Yeri Ankara Ün. BAP Araştırmacı 🔄
2013-2016 Türk Popülasyonunda Aile Temelli Genom Boyu Asosiyasyon Çalışması Sonucunda Sporadik Kolorektal Kanser İle İlişkilendirilmiş 75 TNP’nin Geniş Bir Popülasyon Çalışması İle Doğrulanması TÜBİTAK -COST Araştırmacı 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Genome Sequence of the Boron-Tolerant and -Requiring Bacterium Bacillus boroniphilus. Genome Announc Cöl B, Ozkeserli Z, Kumar D, Ozdag H, Alakoç YD