06 Pts

Biyoteknoloji Enstitüsü doktora öğrencisinin büyük başarısı

Biyoteknoloji Enstitüsü doktora öğrencisinin büyük başarısı

Enstitümüz doktora öğrencisi Alper Karakaya, tez danışmanı Üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Takaç ve Düzen laboratuvarları kurucusu Prof. Dr Yahya Laleli işbirliğinde yürüttükleri 9 yıllık araştırma çalışmaları sonunda yüksek katmadeğeri olan biyoteknoloji ürünleri üreterek​ gerçek anlamda “biyoteknolojik üretim yapma” ve milli ekonomimize katkı sağlama şansı yakaladılar. Araştırma ekibi önerdikleri sistemin zeytin üreticisi olan diğer ülkeler için model olmasını hedefliyor.

RHODOLIVE, zeytin işleme fabrikası yan ürünü olan karasuyun biyoproses, yeşil downstream teknolojileri, sistem biyolojisi, biyoinformatik ve gıda mühendisliği teknik ve disiplinlerini birleştirerek yüksek katma değerli ürünlerin üretimini amaçlayan 6 ayrı ülkeden (Türkiye, Tunus, Slovenya, İspanya, İtalya, Almanya ve Latvia) 7 araştırma grubunun dahil olduğu bir konsorsiyumdur. Türkiye’nin konsorsiyum liderliğini yapacağı proje 36 ay süre ve 2 milyon avro bütçe ile Avrupa Birliği ERA-COBIOTECH programı desteğini almaya hak kazanmıştır.

Proje iş planı dahilinde sadece bilimsel araştırmaya yönelik faaliyetler değil, bilim insanları, üreticiler ve tüketicilere yönelik toplantılar, reklam filmleri, sosyal medya hesapları ve internet sitesi aktivitelerini içeren iletişim ve yaygınlaştırma iş paketi, bütün sürecin “beşikten mezara” karbon çevrimi ve sürdürülebilirlik kavramı bakımından matematiksel olarak ifadesini ve modellenebilmesini sağlayan “yaşam döngüsü analizi” iş paketi ve üretilen paylaşılabilir verinin yaygınlaştırılabilmesini dolayısı ile bilimsel çalışmanın şeffaflığını sağlayan “veri yönetim planı” iş paketleri de mevcuttur. 

Üniversitemiz projeye Prof. Dr. Serpil TAKAÇ danışmanlığında ortak olacak, danışmanlık faliyetleri Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile organize edilecektir. 

Doktora öğrencimiz Alper Karakaya ve tüm araştırma ekibini bu önemli başarılarından dolayı tebrik ederiz.