Transgenik Hayvanlar

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710201 2 0 2 4 Seçmeli Prof. Dr. Okan Ertuğrul
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Gen aktarımları (Mikro-injeksiyon, embriyonik kök hücre kullanımı, retroviral vektörler, diğer gen aktarma metotları); Gen transmisyonları (transgenik hatların kurulması, Trangenik hayvanlarla yetiştirme programları); Transgen İfadeleri (Ökoryatik gen yapı ve İşlevleri, Transgen ifadesinin dokusal özellikleri; Transgen ifadelerinin etkinlikleri); Trangenik fare uygulamaları (Hastalık modelleri, Onkogenler, İmmun sistem); Çiftlik hayvanlarında transgenik uygulamaları (Büyüme ve karkas kompozisyonları, biyokimyasal; Yollar ve verim kalitesi, gen çiftliği, hastalığa dayanıklılık); Transgenik kanatlılar; Transgenik balıklar; Transgenik hayvanlarda geleceğe yönelik öngörüm ve sorunlar

Okuma listesi