Üç Boyutlu Moleküler Modelleme Teknikleri ve Uygulamaları

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400200710081 2 2 3 6 Seçmeli Prof. Dr. İsmail Yalçın, Prof. Dr. Esin Akı Yalçın
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Bilgisayar destekli ilaç tasarım yöntemlerine genel giriş;  Hedef-efektör ilişkilerine genel bakış;  Unix tabanlı bilgisayar programları kullanılarak üç boyutlu moleküler yapının oluşturulması;  X-ışınları kristalografisi ve NMR teknikleri ile pratikte 3 boyutlu yapının saptanması;  Geometrik optimizasyon;  Farmakofor Analiz yöntemleri;  Efektör (Ligant) tabanlı ilaç tasarım çalışmaları;  CoMFA Analizleri (Karşılaştırmalı Alan Analizleri);  CoMSIA Analizleri (Karşılaştırmalı Moleküler Similarite Analizleri);  Farmakofor gruptan yararlanılarak uluslararası veri tabanlarının taranarak etki gösterebilecek yeni bileşiklerin önerilmesi çalışması;  Efektör tabanlı ilaç tasarım çalışmaları örneklerinin değerlendirilmesi;  Hedef (reseptör) tabanlı ilaç tasarım çalışmaları;  Docking çalışmaları;  Efektör tabanlı ilaç tasarım çalışmaları örneklerinin değerlendirilmesi

Okuma listesi