Bitki Moleküler Biyolojisinde Kullanılan İleri Teknikler

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800011 3 0 3 6 Seçmeli Prof. Dr. Murat ÖZGEN
Dersin Amaçları

Biyotik (hastalıklar – zararlılar) ve abiyotik (kuraklık – soğuk – don) baskılara dayanıklı bitki çeşidi geliştirmede yararlanılabilecek gen aktarma tekniklerinin ve gen aktarılmış bitkilerin yetiştirilme yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Gen modifikasyonları, bakterilerde DNA ekstraksiyonu, bakteriden genomik DNA’nın hazırlanması, DNA kesme teknikleri, DNA’nın PCR ile çoğaltılması, elektroforez teknikleri (uygulamalı), biyolistik yöntemle bitkilere gen aktarılması (uygulamalı), Agrobacterium tumefaciens aracılığı ile bitkilere gen aktarılması (uygulamalı), gen aktarılmış (transgenik) bitkilerin belirlenmesi, transgenik bitkilerin in vitro tekniklerle yetiştirilmesi.

Okuma listesi