Bitkilere Gen Aktarımı

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710031 2 2 3 4 Seçmeli Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Dersin Amaçları

Bitkilere gen aktarımı; partikül bombardımanı, protoplastlara gen aktarımı, mikroenjeksiyon ve Agrobacterium tumefaciens gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Gen aktarımının amacı; tek kopya olarak aktarılan bir genle yüksek oranda protein üretiminin sağlanmasıdır. Tütün, patates ve patlıcan gibi Solanaceae familyasına ait türlere gen aktarımı kolaylıkla yapılırken; buğdaygiller, baklagiller ve odunsu bitkilere gen aktarımı oldukça zordur. Ayrıca, bu bitkilerde gen aktarımı yapılan hücrelerden bitki rejenerasyonu da düşüktür.

Bu derste, bitkilere gen aktarımında kullanılan yöntemler, gen aktarımınında ve transgenik bitki üretimindeki zorluklar, bir patojen olarak Agrobacterium tumefaciens, bitkilerin patojenlere karşı gösterdiği tepkiler, bitki savunma mekanizması ve gen aktarım frekansının artırılmasında kullanılacak yöntemler gibi konular anlatılacaktır.

Dersin İçeriği
Hafta Konu Başlığı
1 Gen Aktarımının Prensipleri
2 Markör ve Raportör Genler
3 Doğrudan Gen Aktarım Teknikleri
4 Agrobacterium Aracılığıyla Bitkilere Gen Aktarımı
5 T-DNA Bölgesi ve T-DNA Aktarımında Gerekli Olan Unsurlar
6 T-DNA Aktarımının Moleküler Mekanizması
7 Ti Plazmidlerinin Bitkilere Gen Aktarımında Kullanılması
8 Vektör sistemleri (Ko-entegratif ve İkili Vektörler)
9 Gen Aktarımının Teyidi (Histokimyasal GUS Analizi, PCR, RT-PCR, Southern Blot)
10 Bitki-Patojen İlişkisi
11 Bitki Savunma Mekanizması
12 Gen Aktarım Frekansının Artırılmasında Kullanılan Yöntemler (Bitkide yapılan muameleler, Bakteride Yapılan Muameleler, Ortamda Yapılan Muameleler)
13 Aktarılan Genin İfadesi, Genoma Entegrasyonu ve Kalıtımı
14 Final Sınavı
Okuma listesi
  • Özcan, S., Gürel, E. ve Babaoğlu, M. 2001. Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
  • Gatehouse, A.M.R., Hilder, V.A. and Boulter, D. 1994. Plant Genetic Manipulation for Crop Protection. Biotechnology in Agriculture No.7, CAB International, UK.
  • Misaghi, I.J. 1982. Physiology and Biochemistry of Plant-Pathogen Interactions. New York.
  • Bitkilere Gen Aktarımı ile İlgili Güncel Makaleler

Gen Aktarımı ile İlgili Yaptığımız ve Yayınlattığımız Araştırma Makaleleri