Biyogirişimcilik

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400200710110 3 0 3 8 Zorunlu Prof. Dr. Haluk Ataoğlu
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, iş tanımı ve girişim olarak biyoteknolojinin, biyoteknolojinin dünyada ve Türkiye’deki durumunun, üniversite-sanayi ve üniversite-girişimci işbirliklerinin ve biyogirişimciliğin temel unsurlarının anlaşılmasıdır. Bu kapsamda, biyoteknolojinin dünya ölçeğinde dinamiği ve coğrafik dağılımı, biyoteknoloji pazarının dünya ve Türkiye’deki durumu ve buna liderlik eden firma ve üniversiteler, biyogirişimcilik modelleri, bu modelde firma, üniversite, destek kuruluşları ve finans sektörü işbirlikleri, risk sermayesinin fonksiyonu, biyogirişim alanı olarak teknoparklar konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca biyogirişimin gerçekleşebilmesi gerekli unsurlar, ürün ve pazar bilgisi, finans, iş idaresi ve insan kaynakları gibi konularda stratejik düşünme ve bu amaca yönelik iş planı hazırlama bu kapsamda üzerinde durulacak konulardır

Okuma listesi