Biyoistatistik

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400200710120 3 0 3 8 Zorunlu Doç.Dr. MUHİP ÖZKAN
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

İstatistiğin biyolojik problemlerle ilgilenen kısmı biyoistatistik olarak adlandırılır. İstatistiğin kökleri yüzlerce yıl geriye gitse de gelişmesi 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bu gelişmedeki en büyük itici güç de biyolojik verilerin değerlendirilme gerekliliği olmuştur. Bugün biyoistatistik ve onun metotları ticarette, endüstride ve bilimde giderek daha büyük rol oynamaktadır. Bu ders biyoistatistik ve onun metotlarına kapsamlı bir bakış sağlayacaktır.

İçerik, Giriş, Populasyon ve Örnek, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Basit Doğrusal Korelasyon, Basit Doğrusal Regresyon Eşitliği, Normal Dağılım, Hipotez Testi, Tek Örneğe İlişkin Hipotez Testleri, İki Örneğe İlişkin Hipotez Testleri, Uyum İyiliği Testleri.

Okuma listesi