Biyosensörler

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800021 3 0 3 6 Seçmeli Yrd.Doç.Dr. Deniz BAŞ
Dersin Amaçları

Ders kapsamında aşağıda sıralanan ana başlıklar çerçevesinde biyosensörler ile ilgili detaylı bilgilerin bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

  • Biyosensörlerin çalışma prensipi
  • Biyosensörlerin sınıflandırılması
  • Biyolojik makromoleküllerin (DNA, enzimler ve antikorlar) tanıyıcı olarak kullanılması
  • Biyomühendislik yaklaşımlarının tanı amaçlı kullanımı
  • Nanoteknolojinin biyosensör geliştirilmesi açısından önemi

Lab-on-a-chip ve mikro bütüncül analiz sistemleri

Dersin İçeriği
Hafta Konu Başlığı Açıklama
1 Biyosensör ve Tanımı
2 Biyosensörlerin Sınıflandırılması
3 Optik Biyosensörler
4 Kütle Hassas Biyosensörler
5 Elektrokimyasal Biyosensörler
6 Genosensörler
7 Immunolojik Biyosensörler
8 Katalitik Biyosensörler
9 Minyatürizasyon ve Taşınabilirlik
10 Nanoteknolojik Yönelimler
11 Minyatür Laboratuarlar
12 Mikro Bütüncül Analiz Sistemleri
13 Klinik Tanı ve Biyosensörler
14 Biyoteknoloji ve Biyosensörler
Okuma listesi
  • Biosensors: an introduction; Brian R. Eggins; (1996) Wiley
  • Chemical sensors and biosensors; Brian R. Eggins (2002) Wiley
  • Derleme ve güncel makaleler, web sayfaları gibi konuya özel kaynaklar