Biyoteknoloji için Mikrobiyoloji I

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100711110 3 0 3 6 Zorunlu Doç. Dr. Nefise Akçelik
Dersin Amaçları

Mikrobiyal Biyoteknoloji konusunda temel bilgileri vermek ve mikrobiyal ürünleri üretimi konusunda öğrenciyi bilgilendirmek. Bu ders kapsamında, Biyoteknolojinin temel prensipleri, mikroorganizmalar ve biyoteknolojinin ilişkisi, mikroorganizmalarda gelişme, biyoteknolojide önemli mikroorganizmaların tanımlanması, mikrobiyal biyoürünlerden örnekler, Mikroorganizmalarda gen manipulasyonları, mikroorganizmalar ile primer ve sekonder metabolitlerin üretimi, fermentasyon, endüstriyel mikrobiyoloji ve fermentasyonun teknik prensipleri, Mikroorganizmalar ve aşı, transgenic bitkiler ve çevre mikrobiyolojisi konularında dersi alan öğrenciler bilgilendirilecektir.

Dersin İçeriği
Hafta Ders İçeriği
 1. Hafta
Biyoteknolojinin temel prensipleri
 1. Hafta
Mikroorganizmalar ve biyoteknolojinin ilişkisi

-Yeni antibiyotiklerin (Streptomyces, Penicillium, Bacillus), antimikrobiyal peptidlerin (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus sp. ),

Potansiyel bakteriyosinlerin tanımlanması

 1. Hafta
Biyoteknolojide önemli mikroorganizmaların tanımlanması

-Mikroorganizmaların izolasyon teknikleri

-İzole edilen mikroorganizmanın tanımlanmasında kullanılan yöntemler

-Antimikrobiyal aktiviteye sahip sekonder metabolitlerin belirlenmesi (Ör: MIC ve kuyu difüzyon yöntemleri)

 1. Hafta
Biyoproses teknolojisi

-Mikrobiyal büyüme, biyomass tanımı

-Gelişme kinetikleri ve etkileyen faktörler

 

 1. Hafta
Biyoproses teknolojisi

– Mikrobiyal kültürlerin oluşturulması: kapalı kültür sistemleri, sürekli kültür sistemleri (kemostat)

 1. Hafta
Mikroorganizmalarda gen manipulasyonları

-Rekombinant DNA’nın oluşturulması (gen manipulasyonunda kullanılan enzimler: endonukleazlar, polimerazlar, ligazlar…)

 

 1. Hafta
Mikroorganizmalarda gen manipulasyonları

– Konak organizmanın seçimi ve genlerin bakteri konak hücresine aktarım teknikler (Konjugasyon, transdüksiyon, trasnformasyon)

-Vektör sistemleri

 

 1. Hafta
Mikroorganizmalar ile primer ve sekonder metabolitlerin üretimi
 1. Hafta
Fermentasyon

-Fermentasyonun tanımı ve fermentasyon prensipleri

-Laktik asit fermentasyonu ve tipleri

-Fermente süt ürünlerinin üretim yöntemleri

-Fermente ürünlere ve üretim şekillerine örnekler

 1. Hafta
Fermentasyon

-Etanol fermentasyonu

-Bira ve şarap üretimi

 1. Hafta
Mikroorganizmalar ve aşı

-Aşı tiplerinin açıklanması (Ör: canlı/zayıflatılmış aşılar, ölü/inaktive aşılar, rekombinant aşılar)

-İmmunojenik adjuvanlar

 

 1. Hafta
Transgenik Bitkilerin oluşturulmasında mikroorganizmaların rolü

-Agrobiyoteknolojinin önemi

-Bitki transformasyonu

 1. Hafta
Mikroorganizmalar: Dostumuz mu düşmanımız mı?

-Moleküler klonlamalarda konak olarak mikroorganizmalar

-Bakteriyal enzimlerin genetik mühendisliğindeki yeri

-Biyoteknolojinin mikrobiyal ve diğer terapötik ajanların üretiminde kullanımı

 1. Hafta
Çevre Biyoteknolojisinde mikroorganizmaların rolü

-Evsel ve endüstriyel atık su temizlenmesinde mikroorganizmaların rolü

Okuma listesi
 1. Madigan, M.T., Martinko, J.M. Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi. Onbirinci baskıdan çeviri. Eds. Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ. Palme Yayıncılık,2010.
 2. Yuan Kun Lee (Eds.) Microbial Biotechnology: Principles And Applications. Human Press, 2nd edition, 2006.
 3. Glazer, A.N. and Nikaido, H. (Eds.) Microbial Biotechnology Fundamentals of Applied Microbiology 2nd edition. Cambridge University Press, 2007.