Biyoteknoloji ve Genetik II

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100801120 3 0 3 12 Zorunlu Prof. Dr. Hilal Özdağ
Dersin Amaçları

Genetik bilimi Biyoteknolojinin disiplinlerarası yapısı içinde temel aldığı, araç olarak kullandığı en önemli bilim dallarının başında gelmektedir.  Bu dersin kapsamında öğrencilere moleküler genetiğin önemli başlıkları ileri düzeyde anlatılacaktır. Ders akademik gelişmeyi beslemek amacı ile herbir öğrencinin son 5 yıl içinde  bu sahada yapılmış yüksek etkili orijinal bir makaleyi yazılı ve sözlü olarak sunacağı ödevlerle zenginleştirilecek. Temel kitap bilgileri son yıllarda yayınlanmış ve genetik bilimi bilgisinde değişime yol açmış makalelerle beslenecektir.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1 Rekombinant DNA teknolojileri  Gen manipülasyon yaklaşımlarının temelleri (Bala D)
2 Rekombinant DNA teknolojileri  Gen manipülasyon yaklaşımlarının temelleri (Bala D)
3 Transgenik Bitkiler Transgenik teknoloji ve uygulama alanları  (Ali E)
4 Transgenik Bitkiler Transgenik teknoloji ve uygulama alanları  (Ali E)
5 Moleküler Tarım  Rekombinant proteinlerin üretiminde bitkilerin kullanımı (Ali E)
6 Genom projeleri Genom projelerinin temelleri, İnsan Genom Projesi, HapMap, (Hilal Ö)
7 Genom projeleri Yeni Nesil Sekanslama Teknolojileri, 1000 Genom Projesi, Encode (Hilal Ö)
8 Genom projeleri Bitki Genom Projeleri (Ali E)
9 OMİK yaklaşımlar ve Sistem Biyolojisi  Omik teknolojilerin temelleri, kullanım alanları (Bala D)
10 Sistem Biyolojisi Sistem biyolojisinin kavramsal açıklaması, biyolojide modellemeye doğru hesaplamalı biyoloji (Bala D)
11 Epigenetik Epigenetik nedir? Epigenetik Mekanizmalar; Epigenetik araştırma metodolojileri (Bala D)
12 Gen organizasyonu ve Genomların Evrimi Prokaryotik ve Ökaryotik Genomlar; Gen ve genomların evrim mekanizmaları (Hilal Ö)
13 Popülasyon Genetiği Popülasyon Genetiği Nedir? Hardy Weinberg Dengesi; Popülasyon dengesine etki eden parametreler ve bu parametrelerin ölçülebilirlikleri (Hilal Ö)
14 Moleküler Evrim Filogenetik, Moleküler Filogenetik, Doğal Seleksiyon, Genetik Sürüklenme, Adaptasyon (Hilal Ö)
Okuma listesi

1) Genetik Kavramlar, Klug WS ve ark, Çeviri Editörü Öner C, 2012

2) Genes X, Krebs JE ve ark, 2011

3) Molecular Biology of the Cell, Alberts B ve ark, 2002