Etik

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100711230 3 0 3 6 Zorunlu Prof.Dr. HAYRİYE ERBAŞ
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Etiğe Kavramsal Giriş, İlkeler, Etik Akıl Yürütme Süreci, İnsan Düşüncesinde Ortaçağ’dan Rönesans’a,  Bilim Etiği, Lisenkoculuktan Ne Anlıyoruz?, Etik Açıdan Araştırma Tasarımı, Toplumsal Sorumluluk, Tuskegee Örneği, Bir Etik Kurul Nasıl Çalışır? İnsan “Denek” Kullanımı ve “Aydınlatılmış Onam (Rıza)”, biyoetik açısından genetik, hayvan, denekler, çevre, araştırma ve yayın etiği, etik kavramının sınırlarının diğer ilgili kavramlarla ilişkisi bağlamında içeriğinin ve temel sorunları/problemlerinin işlenmesi, etik ve “bilim etiği” nin önemi tartışmaları, etiğin toplumsal yapı ile ilİşkilendirilmesi, değişim sürecinin tarihsel olarak ele alınması, modern ve postmodern zamanlarda bilim etiği, yeni teknolojiler ve bilim etiği, bilimin/teknolojinin kötüye kullanımı ve toplumsal sonuçları, alınabilecek önlemler, öneriler konusunda tartışmalar.

 

Okuma listesi