İlaç Reseptör Etkileşmelerinde Fizikokimyasal Parametreler

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710091 3 0 3 6 Seçmeli Prof.Dr. İlkay Yıldız
Dersin Amaçları

Rasyonel ilaç etken madde tasarımında kemometriklerin uygulanması önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla
molekülün değişik fizikokimyasal özelliklerini tanımlayan bağımsız değişken parametreler kullanılmaktadır.
Moleküler yapıya ait fizikokimyasal özellikler;
•       biyolojik yanıtın ortaya çıkışında efektör (ilaç etken madde molekülü) ile hedef (reseptör, enzim gibi)
arasındaki etkileşmelerde rol oynayan intermoleküler dinamiklerin tanımlanmasına,

•       kimyasal bileşiğin organizmada dağılımı ve etki yöresine taşınmasını içeren farmakokinetik olayların
açıklanmasına, olanak vermektedir.

Bu ders kapsamında; gerek efektör-hedef arasındaki etkileşmelerde rol oynayan dinamiklerin, gerekse de ilaç
etken maddesi kimyasal bileşiğin organizmadaki transportunu içeren farmakokinetik olayların çözümlenmesine
yardımcı olan fizikokimyasal parametrelerin neler olduğu, ne amaç tasıdığı, nasıl hesaplandığı ve bu amacla
kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Yeni ilaç etken madde geliştirmede fizikokimyasal parametreler oldukça önemlidir. Bu parametreler gerek ilaç-makromelüküllerin etkileşmesinde gerekse farmakokinetik olayların çözümlenmesine açıklanmasında yardımcıdır. Bu nedenle bu derste hidrofobik, sterik ve elektronik özellikleri gösteren fizikokimyasal parametreler anlatılacaktır.

Okuma listesi