İmmünoloji ve İmmünolojik Teknikler

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710111 3 0 3 6 Seçmeli Öğr. Üyesi Dr. Evren Doruk EnginDoç. Dr. Erkan Yilmaz
Dersin Amaçları

Bu dersin amacı insan immün sistemde yer alan organ, hücreler ve bunların hastalık ve sağlıkta fonksiyonlarının bilinmesi ve anlaşılmasının sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu derste, immün sistemin nasıl çalıştığı ve invaziv patojenlere karşı nasıl koruma sağladığı anlatılacaktır. Ayrıca immünolojik parametrelerin biyoteknolojik araçlar olarak nasıl kullanıldıkları üzerinde durulacaktır.

Bu kapsamda, immün sistemin genel işleyişi, doğal ve kazanılmış bağışıklık, patojenlere ait moleküler kalıpların doğal bağışıklık sistemi tarafından tanınması, aşırı duyarlılık reaksiyonları, otoimmünite mekanizmaları, kanser immünolojisi, mikrobiyal patojenlere karşı oluşan immün cevap anlatılacaktır. Ayrıca antijen-antikor reaksiyonları, antikor elde etme yöntemleri ve bunların kullanım alanları bu kapsamda değerlendirilecektir.

Okuma listesi