Kanser Moleküler Biyolojisi

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800091 3 0 3 6 Seçmeli Doç. Dr. Bala Gur Dedeoglu
Dersin Amaçları

Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına seçmeli olarak önerilen bu dersin kapsamında öğrencilere kanserin oluşumu, gelişimi ve tedavi sürecinde   rol alan moleküler mekanizmalar anlatılacaktır. Ders, temel kitap bilgilerinin yanısıra son yıllarda yayınlanmış ve kanser araştırmalarına öncülük etmiş makaleler ile desteklenecektir

Dersin İçeriği
Hafta Konu Başlığı Açıklama
1 Kanser Biyolojisine genel bakış Kanserin tarihi, epidemiyolojisi ve kanserleşme sürecinin temelleri
2 DNA replikasyonu ve hücre döngüsü DNA Replikasyonu ve mitoz, hücre döngüsünün evreleri ve kontrol noktaları.

Hücre döngüsü ve kanser

3 Kanserde rol alan sinyal yolakları Büyüme faktörü sinyal yolakları, kontrollü ve kontrolsüz hücre büyümesi
4 Onkogenler Onkogen tanımı. c-MYC, RAS, BCR-ABL, BCL2 onkogenleri, kanser terapisinde onkogenlerin yeri
5 Tümör baskılayıcı genler Tümör baskılayıcı genlerin tanımı, RB protein ailesi ve p53’ün kanserdeki önemi.
6 Programlanmış hücre ölümü Apoptoz, kanser oluşumunda apoptoz bariyeri, apoptoz ve nekroz karşılaştırması
7 Senesens, telomerler ve kanser kök hücreleri Senesens mekanizması
8 Genomik instabilite ve mutasyonlar DNA hasarının tayini ve tamiri, mikrosatelitler ve minisatelitler. Kanserleşmede mutasyonların etkisi
9 Anjiyogenez Kanserleşme sürecinde anjiyogenezin etkisi. Vasküler gelişiminde başkalaşma faktörleri (stimulanlar ve önleyiciler)
10 Kanserde hücre adezyonu Hücre-hücre interaksiyonları, metastas, epitel-mezenkimal geçişi, kanserde E-cadherin baskılanması
11 Tümör immünolojisi ve immün terapi Tümör immünitesinde etkileyici faktörler, tumor antijenleri, kanserde antijene özgü terapiler
12 Hedefe yönelik terapiler Moeküler hedeflerin bulunması, kanser terapisinde hedef olarak onkogenler, klinikte hedefe yönelik tedaviler
13 Kanserde omik yaklaşımlar ve sistem biyolojisi Model organizmalar ve kanser modelleri, genomics, epigenomiks ve transkriptomiks, SNPs, HapMap ve kanser genlerinin araştırılması
14 Kanserde omik yaklaşımlar ve sistem biyolojisi CGH dizinler, CpG adacık mikrodizinleri, ChIP on Chip sistemleri, yeni nesil sekans ve proteomiks
Okuma listesi
  1. The Molecular Biology of Cancer: A Bridge from Bench to Bedside; Stella Pelengaris, Mike Khan, 2013
  2. The Biology of Cancer; Robert A. Weinberg, 2013