Laboratuvar Uygulamalarında ve Biyolojik Terör Tehdidinde Risk Analizi Yönetimi

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710121 2 2 3 6 Seçmeli Doç. Dr. Demet Cansaran Duman
Dersin Amaçları

Laboratuvarda Biyorisk Yönetimi ilkeleri ile uluslar arası kabul gören ilke ve uygulamaların ortaya konması hedeflenmiştir. Laboratuvar çalışmaları sırasında temel güvenlik ve biyolojik güvenlik koşullarına uyulmasının sağlanması hedeflenmektedir. Laboratuvar yönetimi oluşturma, laboratuvar kazalarının önlenmesi ve oluşabilecek risklerin azaltılması konularının aydınlatılmasına yönelik katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca Biyoterörizm, Biyolojik silahlar ve Biyorisk oluşumu konusunda öğrencilerimize bilgi akışı sağlanması hedeflenmiştir.Enstitümüz ve diğer Enstitüler bünyesinde Laboratuvar Uygulamalarında ve Biyolojik Terör Tehdidinde Risk Analizi Yönetimi konu alan bir ders bulunmamaktadır. Ders içeriğinde yer alan laboratuvar uygulamalarımızda karşımıza çıkan biyorisk etmenlerini içeren konular mevcut derslerin konuları arasında yer almamaktadır. Enstitümüz bünyesinde gerçekleştirilecek bu ders ile laboratuar çalışmalarında tüm biyogüvenlik tedbirlerinin analizini ve rasyonel planlamasını yapabilen öğrencilerimiz yetişmiş olacaktır.

 

İş Bankası Kredi Kartı Borç Sorgulama

4543/6002 İşbank kredi kartı borç sorgulama ticari araç, işyeri ve genel finansman kredileri gibi farklı kredi grupları ticari krediler için söz konusudur. Ve bu durumda rakamlar astronomik boyutlara ulaşabilmektedir. Hatta ticari kredilerde gayrimenkul ve araç kredileri genel finansman kredilerinin yanısıra düşük bile kalabilmektedir. işbank kredi kartı borç öğrenme normal olarak bu durumda Ticari İşletmenin yeterlilikleri dikkate alınır. İşletmenin geçmiş gelirleri, karlılığı ve doğal kredi kullanım sıklığı ve geri ödemeleri dikkate alınır. Aynen bireysel kredilerde olduğu biçiminde, kredi geri ödeme geçmişinizin çözümleme edildiği bir puanlama sistemi ticari bankacılıkta da kullanılmaktadır.
Doğal bir ticari işletmeye kredi tahsis edilirken, şirket ortalarının kredi notları da etkili olur. Şirketin hâkim ortaklarının kredi notunun yüksek olmalıdır.
İşbankası kredi kartı borç sorgulama kısaca ev ve araba satın alabilmek için tüketici kredisi kullanabilirsiniz olmadığı benzer şekilde, faiz oranları da değişiklik arz etmektedir. Örneğin Tüketici kredisi faiz oranı 1.40 düzeyindeyken, araç kredileri 1.20, konut kredileri 0.90’a kadar inebilmektedir. Tutara ve vadeye bağlı olarak elbet rakamlar büyüdükçe bankanın geliri de değişeceği için faiz oranlarında bir miktar indirim yapılabilmektedir.
Doğal ki kredi tutarları ve vadelerinde bir takım kanuni sınırlamalar da bulunmaktadır. işbank kredi kartı hesap sorgulama bu kapsamda örnek olarak tüketici kredilerinde azami vade 36 Ay, ikinci el çalgılarda araç bedelinin %70’ine kadar olmak kaydıyla 36 ay, sıfır kilometre araçlarda araç reisürürans bedelinin %80’ine kadar 48 ay vade yapılabilmektedir. Konut kredilerinde ise bu rakam uzman incelemesi bedelinin %90’ına kadar 360’ aya varan vadeler söz konusudur.
Ayrıca son yıllarda sıkça baş yaralanan bir teknik olan mortgage de konut kredileri için, düşük aylık ödemeli esnek krediler sunmaktadır.
Bankaların tüketici kredisi verme koşulları, diğer kredilere Gore bir miktar daha zor olsa gerek. işbank borç sorgulama,işbank hesap sorgulama çünkü dediğimiz gibi, ipotek edebilecekleri bir neden söz konusun olmayacağından, geri ödeme koşulları, ferdin gelirine ve öteki borçluluğuna bağlıdır. Bundan kaynaklı bu kredilerin tahsisi daha zahmetlidir.
Kimi kredi kullanıcıları, bilhassa araç kredisi alırken, tüketici kredisi kullanıp, enstrümanlarının üzerine rehin olmamasını tercih etmektedir. işbank kredi kartı limit öğrenme ki bu konum bahsetmiş olduğumuz biçiminde, rehin olmaması pozitif yanlarını sağlarken, daha pahalı bir kredi alınmasına neden olmaktadır.
Her ihtiyacınız için doğru kredi tipine başvurmanız en doğru teknikdir. İhtiyacınıza makul krediyi doğru belirleme etmenizi tavsiye ederiz.

Dersin İçeriği
 • Risk yönetimi ve kategorileri
  • Risk yönetiminin matematiksel hesaplanması
 • Biyolojik risk etmenleri
  • Biyorisk düzeylerinin belirlenmesi ve biyorisk azaltma yöntemleri
  • Biyorisk yönetiminde performansın rolü ve ana elemanları
 • Biyogüvenlik laboratuvarı tiplerinde biyorisk yönetim modeli
 • Deney hayvanları laboratuvarları ve biyorisk yönetim modeli
  • Enfeksiyoz Maddelerin Taşınması ve Biyorisk
  • Sağlık Çalışanlarında Biyorisk Yönetimi
  • Biyoterörizm, Biyolojik silahlar ve Biyorisk

Örnek biyoterörizm olaylarının biyorisk degerlendirilmesi ve erken tanı, tedavi ve korunma yöntemleri

 • Biyolojik silah olarak kullanılan bakteriler, viral ajanlar, parazit, zoonoz ve toksinler
 • Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Çevre  alanlarında biorisk tespiti, risk analizi ve yöntemi
 • Gen tedavisinde rekombinant DNA teknolojisi ve Biyogüvenlik
Okuma listesi

1. Richmond JY, McKinney RW. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed. Washington, DC, U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention/National Institutes of Health, 1999.
2. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work. Official Journal, 2000, L 262:21-45.
3. Perspectives in Disease Prevention and Health Promotion Update: Universal Precautions for Prevention of Transmission of Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Virus, and Other Bloodborne Pathogens in Health-Care Settings. MMWR, 1988, 37:377-388, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00000039.htm.
4. ACGM compendium of guidance – guidance from the Health and Safety Commission’s AdvisoryCommittee on Genetic Modification. London, HSE Books, 2000.
5. European Council. Council Directive 98/81/EC of 26 October 1998 amending Directive 90/219/EEC on the contained use of genetically modified microorganisms. Official Journal, 1998, L330:13-31.
6. Hunt GJ, Tabachnick WJ. Handling small arbovirus vectors safely during biosafety level 3 containment: Culicoides variipennis sonorensis (Diptera: Ceratopogonidae) and exotic bluetongue viruses. Journal of Medical Entomology, 1996, 33:271-277.
7. The Subcommittee on arthropod-borne viruses. Laboratory safety for arboviruses and certain other viruses of vertebrates. American Journal of Tropical and Medical Hygiene, 1980, 29:1357-1381.
8. National Research Council. Occupational health and safety in the care and use of research animals. Washington, DC, National Academy Press, 1997.
9. Richmond JY, Quimby F. Considerations for working safely with infectious disease agents in research animals. In: Zak O, Sande MA, eds. Handbook of animal models of infection. London, Academic Press, 1999:69-74.
10. National Sanitation Foundation. Class II (laminar flow) biohazard cabinetry. Ann Arbor, MI, 2002 (NSF/ANSI 49-2002).
11. Richmond JY, McKinney RW. Primary containment for biohazards: selection, installation and use of biological safety cabinets, 2nd ed. Washington, DC, U.S. Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention/National Institutes of Health, 2000.
12. Collins CH, Kennedy DA. Laboratory acquired infections: history, incidence, causes and prevention, 4th ed. Oxford, Butterworth-Heinemann, 1999.
13. Health Canada. Laboratory biosafety manual, 2nd ed. Ottawa, Minister of Supply and Services Canada, 1996.
14. British Standards Institution. Microbiological safety cabinets. Recommendations for information to be exchanged between purchaser, vendor and installer and recommendations for installation. London, 1992 (Standard BS 5726-2:1992).
15. British Standards Institution. Microbiological safety cabinets. Recommendations for selection, use and maintenance. London, 1992 (Standard BS 5726-4:1992).
16. Canadian Standards Association. Biological containment cabinets (Class I and II): installation and field testing. Toronto, 1995 (Standard Z316.3-95 (R2000)).
17. Standards Australia. Biological safety cabinets – biological safety cabinets (Class I) for personnel and environment protection. Sydney, Standards Australia International, 1994 (Standard AS 2252.1-1994).
18. Standards Australia. Biological safety cabinets – laminar flow biological safety cabinets (Class II) forpersonnel, environment and product protection. Sydney, Standards Australia International, 1994 (Standard AS 2252.2-1994).
19. Standards Australia/ Standards New Zealand. Biological safety cabinets – installation and use. Sydney, Standards Australia International, 2000 (Standard AS/NZS 2647:2000).
20. Standards Australia/ Standards New Zealand. Safety in laboratories – microbiological aspects and containment facilities. Sydney, Standards Australia International, 2002 (Standard AS/NZS 2243.3:2002).
21. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. Guidance on the use, testing and maintenance of laboratory and animal flexible film isolators. London, Health and Safety Executive, 1990.
22. Safar J et al. Prions. In: Richmond JY, McKinney RW, eds. Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, 4th ed. Washington, DC, U.S. Department of Health and Human Services, 1999:134-143.
23. Bellinger-Kawahara C et al. Purified scrapie prions resist inactivation by UV irradiation. Journal of Virology , 1987, 61:159-166.
24. Berg P et al. Asilomar conference on recombinant DNA molecules. Science, 1975, 188:991-994.
25. Toloza EM et al. In vivo cancer gene therapy with a recombinant interleukin-2 adenovirus vector. Cancer Gene Therapy, 1996, 3:11-17.
26. O’Malley BW Jr et al. Limitations of adenovirus-mediated interleukin-2 gene therapy for oral cancer. Laryngoscope, 1999, 109:389-395.
27. World Health Organization. Maintenance and distribution of transgenic mice susceptible to human viruses. Memorandum from a WHO meeting. Bulletin of the World Health Organization, 1993, 71:497-502.
28. Health Services Advisory Committee. Safe working and the prevention of infection in clinical laboratories. London, HSE Books, 1991.
29. Ascenzi JM. Handbook of disinfectants and antiseptics. New York, NY, Marcel Dekker, 1996.
30. Block SS. Disinfection, sterilization & preservation, 5th ed. Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins, 2001.
31. Russell AD, Hugo WB, Ayliffe GAJ. Disinfection, preservation and sterilization, 3rd ed. Oxford, Blackwell Scientific, 1999.
32. Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants. American Journal of Infection Control, 1996, 24:313-342.
33. Sattar SA, Springthorpe VS, Rochon M. A product based on accelerated and stabilized hydrogen peroxide: evidence for broad-spectrum germicidal activity. Canadian Journal of Infection Control, 1998, 13:123-130.
34. Schneider PM. Emerging low temperature sterilization technologies. In: Rutala WA, eds. Disinfection & sterilization in health care. Champlain, NY, Polyscience, 1997:79-92.
35. Springthorpe VS. New chemical germicides. In: Rutala WA, eds. Disinfection & sterilization in health care. Champlain, NY, Polyscience, 1997:273-280.
36. Steelman VM. Activity of sterilization processes and disinfectants against prions. In: Rutala WA, eds. Disinfection & sterilization in health care. Champlain, NY, Polyscience, 1997:255-271.
37. Taylor DM. Transmissible degenerative encephalopathies: inactivation of the unconventional causal agents. In: Russell AD, Hugo WB, Ayliffe GAJ, eds. Disinfection, preservation and sterilization, 3rd ed. Oxford, Blackwell Scientific, 1999:222-236.
38. Health Canada. Infection control guidelines for hand washing, cleaning, disinfection and sterilization in health care, 2nd ed. Ottawa, Laboratory Centre for Disease Control, Health Canada, 1998.
39. Springthorpe VS, Sattar SA. Chemical disinfection of virus-contaminated surfaces. CRC Critical Reviews in Environmental Control, 1990, 20:169-229.
40. Sattar SA et al. The inactivation of HIV: an update. Reviews in Medical Microbiology, 1994, 5:139-150.
41. Eggimann W, Bastian C. Safety in handling chemical substances at a global level. Immunological Investigations, 1997, 24:25-48.
42. Furr AK. CRC handbook of laboratory safety, 5th ed. Boca Raton, FL, CRC Press LLC, 2000.
43. Lenga RE. The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data, 2nd ed. Milwaukee, WI, Aldrich Chemical Company, 1988.
44. Lewis RJ. Sax’s dangerous properties of industrial materials, 10th ed. Toronto, John Wiley and Sons, 1999.
45. Safety in health-care laboratories. Geneva, World Health Organization, 1997 (unpublished document WHO/LAB/97.1; available on request from Division of Blood Safety and Clinical Technology, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland, http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_LAB_97.1.pdf).
46. International Electrotechnical Commission. Fundamental aspects of safety standards for medical electrical equipment. Geneva, 1994 (IEC/TR3 60513 (1994-01)).
47. International Electrotechnical Commission. Medical electrical equipment – Part 1-1: General requirements for safety – Collateral standard: Safety requirements for medical electrical systems. Geneva, 2000 (IEC 60601-1-1 (2000-12)).
48. International Electrotechnical Commission. Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for safety – Collateral standard: Electromagnetic compatibility – Requirements and tests. Geneva, 2000 (IEC 60601-1-2 (2001-09)).
49. Cohen A and Colligan MJ. Assessing occupational safety and health training. Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Safety and Health, 1998 (DHHS (NIOSH) Publication No. 98- 145).
50. Goldstein IL, Buxton VM. Training and human performance. In: Alluisi EA, Fleishman EA, eds. Human performance and productivity: stress and performance effectiveness, Vol. 3. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1982.
51. Kroehnert G. Basic training for trainers: a handbook for new trainers. Sidney, McGraw-Hill, 1995.
52. Temel Laboratuvar Yönetimi Eğitimi Kurs Kitabı. 2007. Dünya Sağlık Örgütü, İsmat Yayıncılık, Ankara.
53. Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri. 2007. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara.
54.Laboratory Biorisk Management Standard. 1. International Biorisk Standard Development Initiative.
55. Stephen McAdam. Biorisk Management Nordic Biosafety Network. 2006.