Matematiksel Modelleme

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800151 3 0 3 6 Seçmeli Enstitü Müdürü
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Model kavramı ve türleri, iyileme (optimization), olasılıksal modeller, kesikli ve sürekli devingen sistem modelleri, deneysel modelleme, benzetim modelleri, model parametrelerinin belirlenmesi, seçimi ve irdelenmesi, bilim dallarında özgün modelleme yaklaşımları, yapı, parametre ve sayısal hesaplama hataları.

Okuma listesi