Matematiksel Modelleme

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
40020071006S 3 0 3 Seçmeli Prof. Dr. Baki KOYUNCU
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Model kavramı ve türleri, iyileme (optimization), olasılıksal modeller, kesikli ve sürekli devingen sistem modelleri, deneysel modelleme, benzetim modelleri, model parametrelerinin belirlenmesi, seçimi ve irdelenmesi, bilim dallarında özgün modelleme yaklaşımları, yapı, parametre ve sayısal hesaplama hataları.

Okuma listesi