Memeli Hücre Kültürü ve Uygulaması

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800131 3 0 3 6 Dr. Mohammadreza DASTOURI
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Hücre kültürü uygulamaları / güvenlik prosedürleri, olanaklar, ekipmanlar, reaktifler / memeli hücrelerin kantitatif karakterizasyonu / hücre sayımı ve analizi, hücrelerin dondurulması saklaması ve bankacılığı / sterilite ve mikrobiyal kontaminasyon testleri / kök hücre kültürü ve manipülasyonu / primer ve hücre hattı oluşturmasında deneysel koşullar / memeli hücrelerinin transfeksiyonu/ immunofluroescent subcellualr lokalizasyonun kantitatif analizi / farklı proliferasyon Deneyleri / ekstraselüler matriks/ hücre kültüründe kullanılan teknikleri (immünofloresan ve konfakal mikroskopi, subcellualr fraksiyonasyon, FACS analizi), sinyal yolaklar/ hücre metabolizması ve büyüme kontrolünü kullanarak çeşitli deneysel koşullar altında yetiştirilen hücre canlılığı ve proliferasyonu/ hücrelerin çevresiyle etkileşimleri / memeli hücrelerinde hücre canlılığı ve çoğalması / sağlıklı ve hasta kök hücre kültürü / İnsan ve hayvan pluripotent kök hücre kültürü.

Okuma listesi