Biyoteknoloji ve Genetik I

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100711130 303 4 Zorunlu Prof. Dr. Hilal Özdağ
Dersin Amaçları

Genetik bilimi Biyoteknolojinin disiplinlerarası yapısı içinde temel aldığı, araç olarak kullandığı en önemli bilim dallarının başında gelmektedir.  Bu dersin kapsamında öğrencilere Genetik biliminin temelleri Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programına uygun bir içerik ve seviyede verilecektir. Ders akademik gelişmeyi beslemek amacı ile herbir öğrencinin son 5 yıl içinde  bu sahada yapılmış yüksek etkili orijinal bir makaleyi yazılı ve sözlü olarak sunacağı ödevlerle zenginleştirilecek. Temel kitap bilgileri son yıllarda yayınlanmış ve genetik bilimi bilgisinde değişime yol açmış makalelerle beslenecektir.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1 (Özdağ) Giriş ve Mayoz Mitoz Bölünme Hücre bölünmesinin temelleri; Gen, allel tanımları; Genetik çeşitlenmeye etki eden faktörler
2 (Özdağ) Kaltımın Kuralları Moleküler veri olmaksızın kalıtımın kurallarının izahı (Mendel); Bu kuralların mayoz bölünme ile olan ilişkisi; DNA’nın genetik materyel olduğunun ortaya çıkışı
3 (Özdağ) Bağlantı, Assosiyasyon, Gen Haritalama Krossing-over ve genlerin konumlanması arasındaki korelasyon; Bu korelasyonun bağlantı ve asosiyasyon analizlerindeki yeri ve gen haritalama
4 (Özdağ) DNA’nın Yapısı, Kromozom Organizasyonu DNA’nın paketlenmesi; Bu paketlenme mekanizmasının fiziki ve fonksiyonel sonuçları
5 (Ergül) Bitki Genom Yapısı Genom Büyüklüğü ve Çeşitliliği
6 (Özdağ) DNA Replikasyonu ve Rekombinasyon DNA replikasyon mekanizmaları; DNA replikasyonunun kromozomlarda başlaması ve sonuçlanması; Rekombinasyon
7 (Özdağ) Mutasyonlar, DNA Tamir Mekanizmaları, Transpozonlar Mutasyon neden ve tipleri; DNA tamir mekanizmaları
8 (Özdağ) Genetik Kod ve Transkripsiyon Transkripsiyon mekanizması
9 (Özdağ) Translasyon ve Proteinler Translasyon mekanizması
10 (Ergül) Bitkide gen ifadesi  
11 (Ergül) Bitkide Fenotip Genotip Korelasyonu  
12 (Özdağ) Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi Regülatör diziler; Operonlar
13 (Özdağ) Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi 1 Regülatör diziler; Transkripsiyon faktörleri ve DNA’ya bağlanma motifleri;
14 (Özdağ) Ökaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi 2 Transkripsiyon sonrası düzenlenme
Okuma listesi

1)         Genetik Kavramlar, Klug WS ve ark, Çeviri Editörü Öner C, 2012

2)         Genes X, Krebs JE ve ark, 2011

3)           Molecular Biology of the Cell, Alberts B ve ark, 2002