Moleküler Hücre Biyolojisi I

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100801160 3 0 3 12 Zorunlu Doç. Dr. Erkan Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Dersin Amaçları

Biyoteknolojinin en önemli araçlarının başında gelen ve genetik manipülasyon, rekombinant DNA teknolojisi veya gen mühendisliği olarak adlandırılan gen teknolojilerinin uygulanabilmesi yalnızca DNA’yı değil hücreyi bir bütün olarak çevresi ile beraber tanımayı gerektirmektedir. Bu ders hücre biyosentezini, bileşenlerini, yer alan mekanizmaları, hücre döngüsü, iletişim yolaklarını ve bağışıklık sistemini incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1  (Atalay) Hücreler ve Genomları  Hücrelerin evrensel özellikleri, Genomların çeşitliliği ve hayat ağacı,Ökaryotların genetik özellikleri
2  (Atalay) Hücre Kimyası ve Biyosentez Hücrenin kimyasal bileşenleri,Organik parçalama ve hücrenin enerjiyi kullanması. Hücreler gıdalardan nasıl enerji elde ederler.
3 (Atalay) Proteinler Proteinlerin yapı ve şekil ve fonksiyonları
4 (Atalay) DNA, Kromozomlar ve Genomlar DNA’nın yapısı ve fonksiyonu, kromozomal DNA ve kromatin iplik olarak paketlenmesi, Kromatin yapısının düzenlenmesi, Kromozomların genel yapısı, Genomlar nasıl evrimleşti.
5 (Atalay) DNA Replikasyonu, Tamir ve Rekombinasyon DNA dizilerinin bakımı ve korunması, DNA eşlenmesi mekanizmaları, Kromozomlarda DNA replikasyonunun başlatılması ve tamamlanması, DNA Tamiri, Homolog rekombinasyon,
6 (Atalay) Hücreler Genomları nasıl okur: DNA’dan Proteine-I Transkripsiyon
7 (Atalay) Hücreler Genomları nasıl okur: DNA’dan Proteine-II Translasyon, RNA dünyası ve hayatın kökleri
8 (Atalay) Gen Ekspresyonunun Kontrolü-I Gen kontrolüne genel bakış, gen düzenleyici proteinlerin DNA’ya bağlanma motifleri.
9 (Atalay) Gen Ekspresyonunun Kontrolü-II Genetik devreler nasıl çalışır, özelleşmiş hücre tipleri moleküler genetik mekanizmalarla oluşur. Transkripsiyon sonrası kontroller.
10 (Atalay) Proteinlerin, DNA ve RNA’nın Manipülasyonu Hücre izolasyonu ve kültürde büyütülmesi, Proteinlerin saflaştırılması ve incelenmesi, DNA’nın incelenmesi ve maniplasyonu, Gen ifadesi ve fonksiyonunun incelenmesi,
11 (Atalay) Hücrelerin Görüntülenmesi Işık mikroskobundan elektron mikroskobuna hücrelerin incelenmesi
12 (Yılmaz) Membranların Yapısı Çiftkatlı lipid tabakasının yapısı ve membran proteinleri.
13 (Yılmaz) Küçük Moleküllerin Membrandan Transportu ve Membranların Elektriksel Özellikleri Membrandan geçişin prensipleri, Membrandan aktif geçiş ve transporter proteinler, Membranların elektriksel özellikleri ve iyon kanalları,
14 (Yılmaz) Hücreiçi Bölümler ve Proteinlerin Yerleşimi Hücre içi bölümlenmeler, Çekirdek ve sitozol arasında moleküllerin taşınması, mitokondri ve kloroplastlara proteinlerin taşınması, peroksizomlar, endoplazmik retikulum.
Okuma listesi

1)   Alberts B., Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. Molecular Biology of The Cell, Garland Publishing Inc.

2)   Lodish H., Berk A., Matsudaira P., Kaiser CA, Krieger M, Scott MP,  Zipursky L, Darnell J. Molecular Cell Biology, W. H. Freeman.