Moleküler Hücre Biyolojisi II

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100801170 3 0 3 12 Zorunlu Doç. Dr. Erkan Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Arzu Atalay
Dersin Amaçları

Biyoteknolojinin en önemli araçlarının başında gelen ve genetik manipülasyon, rekombinant DNA teknolojisi veya gen mühendisliği olarak adlandırılan gen teknolojilerinin uygulanabilmesi yalnızca DNA’yı değil hücreyi bir bütün olarak çevresi ile beraber tanımayı gerektirmektedir. Bu ders hücre biyosentezini, bileşenlerini, yer alan mekanizmaları, hücre döngüsü, iletişim yolaklarını ve bağışıklık sistemini incelemeyi amaçlamaktadır.

Başka alternatiflere gitmeye gerek yok ziraatbank kredi kartı borç sorgulama gereken tüm ince ayrıntıları düşünüldü bundan sonraki süreçlerde gerek türkiyenin güneyinde gerekse sınırlarında dört tarafı düşmanlarla kaplıda olsa biz sizlere ziraatbank borç sorgulama veyaziraatbank kredi kartı hesap öğrenme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirisiniz.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1  (Yılmaz) Hücreiçi Veziküler Trafik Membrandan geçişin moleküler mekanizmaları, Endoplazmik Retikulumdan Golgiye taşınma, Golgi’den lizozomlara taşınma, plazma membranından hücre içine taşınma: endositoz, Golgi ağından hücre dışına taşınma: ekzositoz.
2  (Yılmaz) Enerjinin Dönüştürülmesi: Mitokondri ve Kloroplastlar Mitokondri, elektron taşıma zincirleri ve proton pompaları, kloroplastlar ve fotosentez, mitokondri ve kloroplastların genetik sistemleri, elektron taşıma zincirlerinin evrimi.
3 (Yılmaz) Hücrelerarası iletişimin Mekanizmaları Hücre iletişiminin genel kuralları, G-Protein kenetli reseptörlerle ve küçük hücrelerarası aracılarla sinyal iletimi, Enzim kenetli hücre yüzey reseptörlerinden sinyal iletimi,
4 (Yılmaz) Hücre İskeleti Hücre iskeleti filamentlerinin dinamik yapısı ve yapılması, hücreiçi filamentlerin düzenlenmesi, moleküler motorlar.
5 (Yılmaz) Hücre Döngüsü Hücre döngüsüne genel bakış, hücre döngüsünün kontrolü, S-fazı, Mitoz, Sitokinez, hücre bölünmesi ve büyümesinin kontrolü.
6 (Yılmaz) Programlanmış hücre ölümü Hücre ölümünün hücre dışından ve içinden uyarılması.
7 (Yılmaz) Hücre Bağlantıları, Hücrelerin Yapışması ve Hücredışı Matriks Kaderinler ve hücrelerin tutunması, İntegrinler ve hücre-matriks tutunması, bağdoku hücredışı matriksleri.
8 (Yılmaz) Kanser-1 Mikroevrimsel bir işlem olarak kanser, Kanserin önlenebilir sebepleri, Kanserde kritik genlerin bulunması.
9 (Yılmaz) Kanser-2 Kanser hücresi davranışlarının moleküler esası ve kanser tedavisi
10 (Atalay) Eşeyli Üreme: Mayoz ve Eşey Hücreleri Memelilerde ilksel eşey hücreleri ve cinsiyet tayini. Mayoz
11 (Atalay) Çok Hücreli Organizmaların Gelişimi Hayvan gelişiminin evrensel mekanizmaları, C. Elegans: tek hücreden gelişimin perspektifiOrganogenez, hücre hareketliliği ve omurgalı vücudunun şekillenmesi, sinir gelişimi.
12 (Atalay) Özelleşmiş Dokular, Kök Hücreler ve Doku Yenilenmesi Epidermis ve kök hücreden yenilenme, Duyusal Epitel, Kan damarları lenfatik dokular ve endotel hücreleri, kök hücre mühendisliği.
13 (Yılmaz) Patojenler, İnfeksiyon ve Doğal Bağışıklık Patojenler, enfeksiyonun hücre biyolojisi, patojenlere karşı bariyer olarak doğal bağışıklık sistemi.
14 (Yılmaz) Edinilmiş Bağışıklık Sistemi B lenfositler ve antikorlar, antikor çeşitliliğinin oluşturulması, T hücreleri ve MHC proteinleri

Başka alternatiflere gitmeye gerek yok ziraatbank kredi kartı borç sorgulama gereken tüm ince ayrıntıları düşünüldü bundan sonraki süreçlerde gerek türkiyenin güneyinde gerekse sınırlarında dört tarafı düşmanlarla kaplıda olsa biz sizlere ziraatbank borç sorgulama veyaziraatbank kredi kartı hesap öğrenme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirisiniz.

Okuma listesi