Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımı

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100710151 2 2 3 6 Seçmeli Prof. Dr. Ali Ergül
Dersin Amaçları

Bitki gen kaynakları açısından,  ülkemiz önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

Mevcut gen potansiyelinin içerisinde ise; tür çeşitliliği yanında her türe ait çeşit ve tip zenginliği de bulunmaktadır.

Gen kaynaklarımız arasından üstün özellikli bireylerin tarımsal açıdan daha iyi değerlendirmesi:

  1. “Islah” (seleksiyon, koleksiyon, arzu edilen özelliklere yönelik melezleme, mutasyon çalışmaları vb.) çalışmaları kapsamında incelenirken

Islah çalışmalarını hızlandırmada kullanılan önemli biyoteknolojik uygulamalar ise;

  1. “Moleküler markörler”  (genetik koruma, tanımlama, MAS, Map based cloning) çatısı altında toplanmaktadır.

Bu dersin amacı; “Bitki Islahı” ve “Moleküler Markör”  konularını kombine ederek bu alanda çalışanlara temel bilgiler sağlamaktadır.

 

Dersin İçeriği

Haftalar

 

1

Moleküler Markörler: Tanımı, Tipleri, Islah çalışmalarında moleküler markörlerin önemi

2

Markör Uygulamalarında Kullanılan Tekniksel Yaklaşımlar: Nükleik asit izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, PAGE, Kapileri elektroforez, Dizi analizi

3

4

PCR’a Dayalı Moleküler Markörler:AFLP(Amplified Fragment Leght Polymorphism) prensibi ve metot uygulamalarıSSR(Simple Sequence Repeats, Mikrosatellit) prensibi ve metot uygulamaları

SNP (Single Nucleotid Polymorphism) prensibi ve metot uygulamaları

5

6

7

SSR tespit yöntemleri

8

SNP tespit yöntemleri

9

Bitki Islahı: Tanımı, Islah metotları, Tarımsal önemi, Amaçları

10

Moleküler Markörlerin Bitki Islahında Kullanımı: Gen kaynaklarının tanımlanması, korunması ve filogenetik analizler

11

12

Genetik haritalama

13

Markıra dayalı seleksiyon(Marker Assisted Selection-MAS)

14

Haritalamaya dayalı klonlama (Map-Based Cloning )
Okuma listesi
  1. Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants(Fruits and Nuts) (Editor:Chittaranjan Kole)(2007)
  2. Genome Mapping and Molecular Breeding in Plants(Vegetables) (Editor:Chittaranjan Kole)(2007)
  3. Genomics-Assisted Crop Improvement, Volume 1(Editor: Rajeev K. Varshney, Roberto Tuberosa) (2007)
  4. Biotechnology of Fruits and Nut Crops (Editor:R. E. Litz)(2005)
  5. Plant Molecular Breeding (Editor: H. John Newbury)(2003)
  6. Model Plants and Crop Improvement(Editors: R. K. Varshey, R. M. D. Koebner)(2007)