Temel Bilgisayar Programlama

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
40020071004Z 202 Zorunlu Doç.Dr. FATİH ÇELEBİ
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Temel donanım ve yazılım kavramları, veri temsili, algoritma yapıları ve akış şeması, programlama dilleri, derleyiciler ve program geliştirme, C/C++ programlama dili, program yapısı, veri türleri, girdi/çıktı deyimleri, aritmetik ve mantıksal-karar  işlemleri, seçme ve döngü yapıları, fonksiyon yapıları, bir iki boyutlu diziler, sıralama, arama, matris algoritmaları, nesne yönelimli programlama C/C++, fonksiyon türleri. göstergeler ve dizi işlemleri, karakter ve karakter dizgisi işlemleri, standart kitaplık fonksiyonları. Bilgisayar gerek yazılım ve gerekse donanım açısından, hastanelerden okullara kadar birçok iş koluna girdiğinden doğru ve hızlı şekilde sonuç alabilen nitelikli elemana olan ihtiyaç gün geçtikçe artmakta bu da dersin gerekçesini ortaya koymaktadır.

Okuma listesi