Temel Biyoteknolojik Teknikler

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
40010071004Z 1 0 1 2 Zorunlu Enstitü Öğretim Üyeleri
Dersin Amaçları

Biyoteknoloji ve Moleküler biyoloji alanında teorik ve pratik kullanılan temel tekniklerin lisansüstü öğrencilerine  aktarılarak ileri düzeyde tekniksel uygulamalarına alt yapı oluşturulması bu dersin amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ders kapsamı organizma  (insan, mikrooraganizma, bitki vb) spesifik DNA, RNA ve Protein  Temelli Analizler (DNA, RNA, Protein İzolasyonu, miktar ve kalite tayini,  PCR, RT-PCR, qRT-PCR, DNA dizi analizi,  ELISA) ile Hibridizasyon Analizi Tekniklerini (Southern blot, Northern blot, Western blot) içermektedir. Ayrıca söz konusu analiz yöntemlerini bütünleyici nitelikte Elektroforez Uygulamaları (Agaroz jel elektoforezi, PAGE,  Kapiller elektroforez,  HPLC,  ) ders kapsamına dahil edilmiştir.     

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA  Öğretim üyesi
1 DNA Temelli Analizler(T+U) DNA İzolasyonu, miktar ve kalite tayini DEMET C. D.
2   PCR, PCR tipleri DEMET C. D.
3   Agaroz jel elektroforezi DEMET C. D.
4 RNA Temelli Analizler(T+U) RNA izolasyonu, miktar ve kalite tayini BALA G. D.
5   cDNA sentezi, RT-PCR BALA G. D.
6   qRT-PCR BALA G. D.
7 Protein Temelli Analizler(T+U) Protein izolasyonu, miktar ve kalite tayini DUYGU Ö. D.
8   PAGE DORUK E.
9   Western blot DUYGU Ö. D.
10   ELISA DUYGU Ö. D.
11 Hibridizasyon ve Dizi Analizi Teknikleri(T+U) Southern blot, Northern blot, HİLAL Ö.- ALİ E.
12 Elektroforez Uygulamaları(T+U) Kapiller elektroforez DORUK E.
13   DNA dizi analizi HİLAL Ö.- ALİ E.
14 Protein Saflaştırma Teknikleri   HPLC DORUK E.
Okuma listesi

1. Current Protocols in Molecular Biology, ISBN: 9780471142720

2. http://www.protocol-online.org/