Biyoteknoloji için Mikrobiyoloji II

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100801180 3 0 3 12 Zorunlu Öğr. Üyesi Dr. Evren Doruk Engin
Dersin Amaçları

Ders; biyoteknolojik öneme sahip mikroorganizmaların çeşitliliğini, türlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını konu almaktadır. Biyoteknolojide kilit öneme sahip protein ve metabolit üretimi ile biyotransformasyon süreçleri için optimal mikrobiyal fabrika hücrelerin elde edilmesi ve biyokitle teknolojileri ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, mikrobiyal fabrika hücrelerin elde edilmesinde geleneksel ve sistem biyolojisi / biyoteknolojisine dayalı modern yaklaşımlar tanıtılmaktadır. Memeli ve bitkiler gibi çok hücreli canlılarda patojen mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonlardan korunmada ve bu enfeksiyonların tedavisinde halen kullanılan ve potansiyel vaad eden yaklaşımlar konu alınmaktadır.

Dersin İçeriği
HAFTA KONU BAŞLIĞI AÇIKLAMA
1 Biyoteknoloji ve mikrobiyal çeşitlilik Biyoteknolojik amaçlı kullanılan mikroorganizma gruplarının tanıtılması
2 Biyokütle teknolojileri 1 – Mikrobiyal protein üretimi Mikrobiyal fabrika hücrelerde rekombinant heterolog protein üretimi için kullanılan sistemler ile protein üretim stratejilerinin tanıtılması
3 Biyokütle teknolojileri 2 – Primer ve sekonder metabolit üretimi: organik asitler ve amino asitler, polisakkaritler, poliesterler Ticari öneme sahip mikrobiyal metabolitlerin ve üretim yöntemlerinin tanıtılması.
4 Biyokatalistler: biyotransformasyon Mikroorganizma hücrelerinin ya da bu hücrelerden saflaştırılan enzimlerin biyokatalist olarak kullanılması ile gerçekleştirilen üretim süreçlerinin tanıtılması
5 Çevresel uygulamalar Organik bileşilerin degredasyonu, atık suyun işlenmesi, ksenobiyotiklerin degradasyonu, ağır metallerin uzaklaştırılması gibi uygulamaların tanıtılması
6 Mikrobiyal fabrika hücre oluşturulmasında geleneksel yaklaşımlar Düşük maliyet ile yüksek verimde protein ya da metabolit üretiminde kullanılacak optimal fabrika hücrelerin elde edilmesinde geleneksel yöntemlerin tanıtılması. Yönlendirilmiş evrim için rastsal mutagenez ve seksüel rekombinasyon yöntemlerinin açıklanması.
7 Metabolizma ve hücre mühendisliği Mikrobiyal hücrenin metabolizması, metabolizmanın regülasyonu, kütle dengesi ve tepkime modellerinin tanıtılması
8 Mikrobiyal fabrika hücreler ve sistem biyolojisi Mikrobiyal fabrika hücrelerin fizyolojisine ilişkin kantitatif verilerin üretilmesinde kullanılan sistem biyolojisi yaklaşımının ve araçlarının tanıtılması.
9 Mikrobiyal stres ve üretim süreçlerindeki rolü Mikrobiyal fabrika hücrelerin üretim sürecinde maruz kaldığı stres faktörleri ve geliştirdiği stres yanıtlarının incelenmesi
10 Biyoproses geliştirme ve kontrol Mikrobiyal fabrika hücreleri kullanarak protein ve metabolit üretiminin simülasyonu, izlenmesi ve kontrolünde kullanılan yazılım ve donanımın tanıtılması
11 Patojen mikroorganizmalar Memeliler ve bitkiler gibi çok hücreli canlılara patojen olan mikroorganizma gruplarının genel özelliklerinin tanıtılması
12 Antimikrobiyaller, biyokontrol ajanları ve sinyal molekülleri Tarımsal ve tıbbi patojenler ile mücadelede halen kullanılan ve potansiyel kullanım alanı bulunan geleneksel antimikrobiyallerin, biyokontrol mikroorganizmalarının ve yeni yaklaşımların tanıtılması
13 İmmünoterapi ve Aşılar Koruyucu ve tedavi edici aşıların etki mekanizmalarının, tiplerinin ve üretim aşamalarının tanıtılması
14 Sentetik antikorlar, peptidler ve gösterim sistemleri Tedavi edici ya da tanısal antikor ve peptidlerin geliştirilmesi sırasında kullanılan gösterim sistemi tabanlı tekniklerin tanıtılması
Okuma listesi