Üç Boyutlu Moleküler Modelleme Teknikleri (Uygulama)

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
40020071010S 0 2 1 Seçmeli Prof. Dr. İsmail Yalçın, Prof. Dr. Esin Akı Yalçın
Dersin Amaçları
Dersin İçeriği

Unix sistem bilgisayar uygulamaları

İlaç tasarımında kullanılan Unix tabanlı program tanıtımları

Unix sistem ile çalışan çeşitli bilgisayar programları ile iki boyutlu molekül oluşturma

Unix tabanlı bilgisayar programları kullarılarak oluşturulan iki boyutlu moleküllerden üç boyutlu yapılara geçiş

Biyolojik etkinin bu programlarda kullanılışı ve veri tabloları oluşturma

X-ışınları kristalografisi ve NMR teknikleri ile saptanan yapıların oluşturulan üç boyutlu yapı ile kıyaslamaları

Moleküllerin en düşük enerjili konformerlerinin oluşturulması

Geometrik optimizasyon uygulamaları

Etkili moleküllerin uyum çalışmaları

Moleküllerde etkiden sorumlu olan kısmın saptanması

Farmakofor Analiz uygulamaları

CoMFA Analiz (Karşılaştırmalı Alan Analizleri) uygulamaları

CoMSIA Analiz (Karşılaştırmalı Moleküler Similarite Analizleri) uygulamaları

CoMFA ve CoMSIA Analiz kıyaslamaları

Docking çalışmaları

 

Okuma listesi