Yardımla Üreme Biyoteknolojileri ve Uygulama Alanları

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800111 2 0 2 4 Seçmeli Doç Dr. Özgür Çınar
Dersin Amaçları

Yardımla üreme teknikleri uygulamaları kapsamında gerek insandan gerekse hayvanlardan elde edilebilecek hücreler olan gametlerin, embriyoların ve kök hücrelerin ileri araştırma/ürün geliştirme amaçlı kullanımı ve in-vitro fertilizasyon uygulamalarında gereksinimi duyulan biyoteknolojik ürünlerin belirlenmesidir.

Dersin İçeriği
Hafta Konunun Adı İçeriği Öğretim Üyesi
1 Yardımla üreme biyoteknolojilerinin tanımı, kullanım alanları ve uygulanan yöntemler Dersin tanıtılması, içeriği, yardımla üreme uygulamaları kavramı ve biyoteknolojiye olan gereksinimler konuşulacaktır Doç. Dr. Özgür Çınar
2 Üreme Hücreleri ve Gelişimi Oosit ve sperm hücrelerinin yapısı ve gelişimi incelenecektir Doç. Dr. Özgür Çınar
3 Bir yardımla üreme tedavileri ve tüp bebek merkezine ziyaret Bir yardımla üreme tedavileri ve tüp bebek merkezine ziyarette bulunularak neler yapıldığı tartışılacaktır Doç. Dr. Özgür Çınar
4 Zigot ve Embriyo: Birer kök hücre olarak biyoteknolojik önemi Zigot ve Embriyo: Birer kök hücre olarak biyoteknolojik önemi konuşulacaktır Prof. Dr. Alp Can
5 Üreme hücrelerinin ve embriyo kullanımının etik ve yasal yönleri Üreme hücrelerinin ve embriyo kullanımının etik ve yasal yönleri tartışılacaktır Doç. Dr. Sevim Aydın
6 Klonlama, Programlama Klonlama ve gen programlaması yöntemlerinin biyoteknolojik önemi konu edilecektir. Doç. Dr. Özgür Çınar
7 Sperm ve oosit elde etme yöntemlerinde biyoteknolojiye olan gereksinimler Sperm ve oosit elde etmedeki güçlükler ve bunu aşma yöntemleri tartışılacaktır. Doç. Dr. Özgür Çınar
8 Embriyo elde etmede biyoteknolojiye olan gereksinimler Embriyo elde etmedeki güçlükler ve etik sınırlar içinde daha kolay embriyo elde edilmesi yöntemleri. Doç. Dr. Özgür Çınar
9 Embriyo değerlendirme/transfer yöntemleri ve biyoteknolojiye olan gereksinimler Embriyoların değerlendirme ve transfer yöntemleri, bunların kısıtlamaları ve yeniliklerin neler olabileceği tartışılacaktır. Doç. Dr. Özgür Çınar
10 Oosit/sperm/embriyo görüntüleme yöntemleri ve biyoteknolojiye olan gereksinimler Oosit/sperm/embriyo görüntüleme yöntemlerinde yeniliklerin neler olabileceği konuşulacaktır. Yard. Doç. Dr. Cem Korkmaz
11 YÜTte hücre dondurması uygulamalarının bioteknolojiye olan gereksinimleri Sperm, oosit ve embriyo dondurması biyofiziği, kapsamında dondurma başarısını arttırıcı yöntemler konu edilecektir. Uz. Dr. Sinan Özkavukcu
12 YÜT başarısını artırıcı yöntemler ve bunların geliştirilmesi Tartışılan konuların tekrar gözden geçirilmesi, geliştirilmek üzere bir ürün ve konunun seçilmesi Doç. Dr. Özgür Çınar
13 Biyoteknolojik bir ürünün geliştirilme süreçleri Biyoteknolojik bir ürünün geliştirilme süreçlerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bir ürün geliştirme modellemesi Doç. Dr. Özgür Çınar
14 PANEL:

Ödev değerlendirilmesi: Bir ürünün tasarlanması, modellenmesi ve kullanıma sunulması

Ödev değerlendirilmesi: Bir ürünün tasarlanması, modellenmesi ve kullanıma sunulması süreçlerinin etkin şekilde yapılıp yapılmadığının ve etik kurallara uygunluğunun değerlendirilmesi Prof. Dr. Alp Can

Doç. Dr. Özgür Çınar

Doç. Dr. Sevim Aydın

Yard. Doç. Dr. Cem Korkmaz

Uz. Dr. Sinan Özkavukcu

finansbank kredi kartı borç sorgulama
garantibank kredi kartı borç sorgulama
vakıfbank kredi kartı borç sorgulama
turkcell fatura ödeme
vodafone fatura ödeme
hgs yükleme
TL yükleme

Okuma listesi