Yatay Gen Transferi Protokolleri ve Uygulamaları

📄 Ders Kodu Kredi AKTS 📈 Türü 👤Öğretim Üyesi
400100800121 2 2 3 6 Seçmeli Doç. Dr. Nefise Akçelik
Dersin Amaçları

 

Yatay Gen Transferi: Birorganizmanın, ikinci bir organizmadan türemeden, farklı organizmaya ait genetik malzeme edinmesini sağlayan bir süreçtir. Genetik bilmi, yakın zamanda yatay transferininorganizmaların yeni özellikleri bünyelerine katarak evrimleşmesi açısından anlamlı bir olgu olduğu bilincine varılmıştır. Yatay gen transferinin yapay biçimi, bir genetikmühendisliği şeklidir. Canlı ve canlı sistemler kullanılarak mal ve hizmet üretimini esas alan Biyoteknolojik süreçlerde farklı türlere yeni özellikler kazandırılmak amacıyla;transdüksiyon, transformasyon ve bakteriyel konjugasyonu kapsayan yatay gen transferi tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bu ders gen aktarımında rol oynayan genetikelementler ve yatay gen transferi ile gen kazanımının evrimsel süreçte organizmalara sağladığı seçici anavtajlar konusunda bilgi vermenin yanı sıra ve uygulama ilelaboratuvar ortamında konjugasyon, transpozon mutasyonu ve transformasyon denemeleri sunmak suretiyle teorik bilgileri kalıcı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

 

-Mobilomun tanımı

-Plazmid spesifitesi ve interaksiyonları

-Yatay gen transferi

– Gen Kasetleri ve İntegronların yatay gen transferindeki rolü

-Bakterilerden memeli hücrelerine gen transferi

-Metagenomlarda mobil genetik elementlerin tanımlanması

-Doğada bakteriyel gen transferi

-Su ve toprak ekosistemlerindetransformasyon

-Bakteriyofaj-Konakçı sistemlerinde pseudolizogeninin önemi

-Antimikrobiyal dirençte yatay gen transferinin rolü

-Bakteriyel evrimde yatay gentransferi

-Ökaryotik mobil elementler

-Ökaryotların prokaryotik orjini

-Ökaryotlardan bakteri ve Arkelere yatay gen transferi

 

Okuma listesi