KURSLAR

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2006 yılından 2011 yılına dek her yıl yaşam bilimleri ve biyoteknoloji sahasında kullanılan en son araştırma teknoloji ve yaklaşımların teorik ve pratik eğitiminin verildiği kurslar düzenlemektedir. 2-3 gün süreli bu kurslarda katılımcılar temel teorik ve pratik eğitimin yanısıra probleme yönelik çözüm alıştırmalarına katılma fırsatı bulmaktadır.

IMG_1664

IMG_1656

2010 Yılı Kursları

 
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr.Arzu ATALAY
2-3 Aralık 2010
PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
4-5 Aralık 2010
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (DNA Chip) Gen Profillemesi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
6-8 Aralık 2010
Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
10-12 Aralık 2010
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı

2010 Kurs Katılım Dağılımı

2011 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analizler – Doç.Dr. Hilal ÖZDAĞ
2-3 Haziran 2011
RNA İnterferans Kursu – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
6-7 Haziran 2011
Protein Sekanslama – Dr. S.Mitchell HALLORAN
13-14 Haziran 2011
Elektropüskürtme, Kütle Spektrometrisi Tanıtımı – Dr. S.Mitchell HALLORAN
15-16 Haziran 2011
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
17-19 Haziran 2011
Bitkilerde DNA Markörler ve Mikroarray (Mikrodizin)’e Dayalı Gen İfadesi Analizi – Prof.Dr. Ali ERGÜL
21-23 Haziran 2011
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı
2011

2013 Yılı Kursları

PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
10-11 Haziran 2013
Stres Moleküler Biyolojisinde Kantitatif Real Time PCR Uygulamalı Eğitimi ve Enzimatik Aktivite Tayini-
Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
19-21 Haziran 2013
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr.Bala GÜR DEDEOĞLU
24-25 Haziran 2013
Elektroforetik, Spektrometrik ve Spektroskopik Temelli Proteomik Analizler – Yrd.Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
26-27 Haziran 2013
Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Islah Uygulamalrı ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri –Prof.Dr. Ali ERGÜL
26-28 Haziran 2013
Kursiyerlerin Kurumlara Göre Dağılımı2013

2014 Yılı Kursları

Bitki Biyoteknolojisinde DNA Markır Uygulamaları ve Gen İfadesi Analiz Yöntemleri – Prof.Dr. Ali ERGÜL
10-12 Haziran 2014
PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları – Prof.Dr. Hilal ÖZDAĞ
16-17 Haziran 2014
Kantitatif  Real Time PCR Uygulamaları – Doç.Dr. Demet CANSARAN DUMAN
18-20 Haziran 2014
Temel Proteomik Stratejiler – Doç.Dr. Duygu ÖZEL DEMİRALP
19-20 Haziran 2014
RNAi Uygulama ve miRNA Analiz Yöntemleri – Yrd.Doç.Dr. Arzu ATALAY
23-25 Haziran 2014
Moleküler Biyolojide Biyoinformatik Uygulamalar – Yrd.Doç.Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU
26-27 Haziran 2014

Kursiyerlerin  Kurumlara Göre Dağılımı

2014

 

 

This post is also available in: English