BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR KURSU

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE

BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR KURSU

Kurs Programı için Tıklayınız

 

Yrd. Doç. Dr. Bala GÜR DEDEOĞLU

Tanıtım

Bu kurs, genom veri bankalarından DNA dizisi elde etmeyi, hedef genlere primer tasarlamayı ve primerlerin spesifikliğini kontrol etmek amaçlı hizalama araçlarının (BLAST) kullanımını katılımcılara uygulamalı olarak göstermeyi hedeflemektedir. Ayrıca katılımcılara eş zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qRT-PCR) ile ilgili teorik bilgi verilerek  bu teknikten çıkacak verilerin analizi uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Kursun devamında mikrodizin yöntemi tanıtılarak bu yöntem kullanıldığında çıkan verinin analizi uygulamalı olarak anlatmaktadır. Bu çerçevede, mikrodizin veri bankaları tanıtılıp, veri bankalarından indirilecek veriler internet üzerinden erişimi olan veri analiz araçları ile analiz edilmektedir.  Analiz sonucu elde edilen farklılık gösterecek gen listeleri yolak analiz araçları kullanılarak sınıflandırılmaktadır.

photo (3)

Bioinformatik Kurs Progmramı için Tıklayınız

This post is also available in: English