About Genome

Creating the necessary niche for biotechnology R&D in the country, which is one of the main objectives of the Biotechnology Institute, requires diligent work over a long period of time. Scientific research in biotechnology, whose final output consists of applications and products, relies on basic and life sciences. New knowledge paves the way for new products.

Genomic data pave the way to population and individual based solutions. The faculty members of Ankara University Biotechnology Institute, the members of the Institute’s General Council and the Institute’s graduate students contributions to genome databases transformed the Institute into a genome reference centre for the country.

Ankara University Biotechnology Institute continues to rely on high quality and competitive scientific research in trying to generate new knowledge and products.

BIOTECHNOLOGY INSTITUTE CONTRIBUTIONS TO GENOMICS

Studies conducted at the Central Laboratory or with the support of Biotechnology Institute revealed a large genomic data on Turkey’s flora, fauna and population. These data are submitted to NCBI with Biotechnology Institute address.

Grape Transcriptome Database

Ankara University Biotechnology Institute Faculty Member Prof. Ali Ergül and his team identified and submitted the transcriptome of grape (Vitis vinifera L) first time in the world  to NCBI.

DNA Barcoding

Uluslararası DNA barkodlama veritabanı www.boldsystems.org adresinde Türkiye’den toplam 2379 DNA barkodu bulunmaktadır ve tamamı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü adına kayıtlıdır. Bu barkodlar enstitümüz doktora öğrencisi Araş. Gör. Emre Keskin’in enstitümüz merkez laboratuvarında gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Ekonomik Öneme Sahip Su Ürünlerinin DNA Barkodlarının Çıkarılması” başlıklı doktora tezi çalışmasında oluşturulmuş ve ülkemizin ilk resmi DNA barkod dizileri olarak kayıt altına alınmıştır. Bu çalışma sonrasında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 1805 DNA barkod kaydı ile Actinopterygii (Işınsal Yüzgeçli Balıklar) sınıfından canlılara ilişkin dünyada 4. sıradaki üniversite birimi konumuna gelmiştir. Benzer şekilde Decapoda takımından canlılara ilişkin 260 kayıt ile 5. sırada ve Cephalopoda sınıfından canlılara ilişkin 60 kayıt ile yine 5. sırada bulunmaktadır. Araştırıcının NCBI GenBank veritabanında ise Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü adına kayıtlı yayınlanmış 300, yayın sırasında beklemekte olan 2235 nükleotid dizisi bulunmaktadır.

BOLD DNA Barcode Records

Actinopterygii 

Decapoda 

Cephalopoda

NCBI 

 

Genetics of Deafness

Prof. Mustafa Tekin (currently at Miami University for sabbatical) from Ankara University Faculty of Medicine identified to new genes explaining non-syndromic hereditary deafness in studies he conducted in colloboration with Biotechnology Institute.

FGF3

SERPINB6

The First De Novo Genome Project of Turkey

The de novo genome sequencing project of Bacillus boroniphilus, a boron tolerant and requiring microorganism identified by Japanese researchers from Kütahya Hisarcık region is conducted with a collaboration of Ankara University Biotechnology Institute and Muğla University Department of Biology faculty members. The manuscript of the results is currently in preparation.

 

This post is also available in: Turkish