15 Pts

Kaydı Silinen Öğrencilerin Dikkatine;

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Kayıt Silme” başlıklı 45
inci maddesi hükümleri gereğince, ilişikleri kesilen/kesilme aşamasına gelen öğrencilerin, Enstitüye dilekçe ile başvuruda bulunmaları hâlinde, kayıt
yaptırmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerinin/katkı paylarının ödenmesi koşuluyla kayıtlarının yapılmasının uygun görüldüğü hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 01/10/2018 tarih ve 505/4370 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur. İlgili öğrencilere duyurulur.