Enstitü lisansüstü programına kabul edildim, danışman hocamı nasıl belirleyeceğim?

Enstitümüz lisansüstü öğrenci kadroları her dönemin sonunda Enstitü Yönetimi tarafından Enstitü Genel Kurul hocalarına gönderilen lisansüstü öğrenci talep dilekçeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Her dönem hangi Enstitü Genel Kurulu Öğretim Üyelerinin lisansüstü öğrenci alacağı ve hangi konuda tez çalışması yapılacağı mülakat öncesi Enstitümüz İnternet Sitesinde duyurulmaktadır. Öğrenci adayları ve öğrencilerimiz öğrenci talebinde bulunmuş hocalarımızla danışmanlık konusunda görüşmeleri gerekmektedir.

Posted in: Lisansüstü Eğitim