Merkez Laboratuvardan hizmet almak istiyorum. Ayrıca örneklerimin işlemleri sırasında ben de deneyleri izlemek istiyorum. Bu talep uygun görülebilir mi?

Enstitümüz öncelikle bir eğitim kurumudur. Bu nedenle bu tip talepler prensip olarak olumlu değerlendirilmektedir. Ancak Merkez Laboratuvarımızın araştırmacı ve lisansüstü öğrenci yoğunluğu nedeniyle bu talepler öncelikle Enstitü Yönetimince değerlendirilmekte, hizmet alımı yapılacak birimin yoğunluğu dikkate alınarak talep sahibine uygun gün ve zamanlar bildirilmektedir.

Posted in: Hizmetler