Öğrenci alım koşullarınız nelerdir?

Öğrenci alım koşullarımız her yıl güncellenmek beraber son yılın alım koşulları aşağıdaki gibidir.

ÖN KOŞULLAR

 • Öğrenimlerini Türkiye dışında yapmış olan Türk ve yabancı uyruklu adaylardan giriş koşullarını sağlayanların kesin kayıtları için Yüksek Öğretim Kurulundan alacakları Denklik Belgesi gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise Yüksek Lisans için TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.

YÜKSEK LİSANS

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 • Lisans Mezuniyet Transkripti, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.00 olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • ALES,Temel Biyoteknoloji için (Sayısal) en az 70 puan olmalıdır. Sosyo ekonomik gelişme ve biyoteknoloji(Eşit ağırlıklı/Sözel puanı) en az 70 puan olmalıdır.
 • 2 Adet fotoğraf (Yeni çekilmiş olmalıdır).
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.(Onaylı)

DOKTORA

 • Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diploma aslı veya noter onaylı fotokopisi)
 • Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti, mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olmalıdır.
 • Diş Hekimliği,Tıp ve Veteriner Fakülteleri mezunları yüksek lisans yapmadan doktora başvurabilirler.Bu adayların diğer belgelerle birlikte lisans mezuniyet not ortalamaları 4’lük sistemde en az 3.0 olmalıdır.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 60 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • ALES,Temel Biyoteknoloji için (Sayısal) en az 70 puan olmalıdır. Sosyo ekonomik gelişme ve biyoteknoloji için(Eşit ağırlıklı/Sözel puanı) en az 70 puan olmalıdır.
 • 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Onaylı)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

 • Mezuniyet transkripti (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Mezuniyet belgesi (Noter onaylı tercümesi ile birlikte).
 • Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan Denklik Belgesi.
 • Yüksek Lisans için TÖMER tarafından verilen Türkçe Kursu Diploma Sınavı sonuç belgesi veya son iki yıl içerisinde TÖMER tarafından yapılan Türkçe Dil Sınavı sonuç belgesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim, lisans, yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • ALES Sayısal en az 70 puan olmalıdır.Uluslararası geçerliği olan benzer sınavlardan(“Graduate Record Examination” (GRE)(Genel) “Graduate Management Admission Test” (GMAT) sınavından) ALES puanına eşdeğer puan almış olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu öğrenciler orta öğrenim,lisans,yüksek lisans öğreniminin tamamını Türkçe eğitim yapan bir kurumda yapmış ise, TÖMER Türkçe dil belgesi koşulu aranmaz.
 • Yabancı Dil Belgesi. ÜDS veya KPDS den en az 55 puan gereklidir. Ayrıca Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış ÜDS ve KPDS puanına muadil puan gerekmektedir. ÜDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.
 • 2 Adet fotoğraf. (Yeni çekilmiş  olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi. (Onaylı)

Posted in: Lisansüstü Eğitim