Tez savunmaya girmem için gereken evraklar nelerdir?

  • Savunmaya girecek olan öğrenci, Jüri üyesinin belirlendiğine dair Enstitü müdürlüğü tarafından yazılan yazı, ekinde alınan yönetim kurulu kararını ve tezin taslak metnini Jüri üyesine teslim eder.
  • Öğrencinin jüri belirleme tarihinden itibaren yönetmelik gereği 1 ay içerisinde savunmaya girmesi gerekir.
  • Öğrenci savunmaya girmeden 1 hafta önce tez savunma konu ve tarihinin duyurusunun ilan edilmesi gerekir.
  • Savunmaya girerken Tez değerlendirme sınav tutanağı ve katılım listesi formlarının hazırlanması ve tamamlanmış tutanak ve listenin savunma sonrasında Enstitü’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Posted in: Lisansüstü Eğitim