TİK raporlarımı ne zaman getireceğim?

Tez önerisini savunmuş olan öğrencinin TİK rapor ve tutanaklarını yılda 2 defa olmak üzere  Enstitüye iletmesi gerekir.

TİK raporlarının son verilme tarihleri 1.rapor dönemi için 31 Haziran, 2. Rapor dönemi için ise 31 Aralıktır.

Posted in: Lisansüstü Eğitim