• TR
  • EN
Menü
Biyoteknoloji Enstitüsü
Araştırma ve Geliştirme
Teknolojik Araştırma Altyapısı
Lisansüstü Eğitim
Kurslar ve Stajlar ile Bilginin Paylaşımı
Hoşgeldiniz

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ülkemizin ilk disiplinlerarası biyoteknoloji lisansüstü eğitim enstitüsü olmasının yanısıra sağlık ve tarımsal biyoteknoloji sahalarına odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür. Enstitü'nün önümüzdeki 15 yıllık perspektifinde biyobenzer ilaçların geliştirilmesi, kompleks hastalıklara yönelik yeni biyobelirteçlerin tanımlanması, önemli agronomik özelliklere yönelik gen, marker tespiti ve moleküler tarım bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne Enstitü'nün öncelikli amacı ülke için gerekli biyoteknoloji niş ve kritik kütlesini oluşturmaktır. Bu çerçevede kuruluşundan itibaren geçen 20 ve Merkez Laboratuvarın açılışından bu yana geçen 17 yıldan bugüne Enstitü Genel Kurulu ile Merkez Laboratuvar Akademik Kadrosu etrafında oluşmuş olan kritik kütle, yaşam bilimleri sahasında önemli, yeni ve translasyonel veri üretmiştir. Aradan geçen 17 yıllık süre içinde Enstitü Biyoteknoloji Anabilim dalı akademik kadrosu, toplam 157 proje ile 53.292.567TL’lik bir bütçe yaratırken, Kalkınma Bakanlığı/DPT ve BAP desteği hariç bu destek toplam 46.971.803 TL’yi bulmuştur. Biyoteknoloji Enstitüsü bilimsel araştırma, ArGe ve hizmet merkezi olmak üzere yola çıktığında Enstitü Biyoteknoloji Anabilim Dalına bağlı 2 olan kadrolu öğretim üyesi sayısı, bugün için 11’e yükselmiştir. Enstitü’de oluşan Biyoteknoloji Anabilim Dalı kadrosu; yürüttükleri, ortak oldukları ve üniversite dışındaki kaynaklardan destekledikleri projelerle akademik yaratıcılık, yetkinlik ve yeteneklerini göstermiş öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede Enstitü, akademik kadrosunun bireysel araştırma projelerini desteklemek ve bu projeler için gerekli nişi sağlamaktan büyük mutluluk duymaktadır. Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kuruluşunun temel gerekçelerinden biri ülkemizin biyoteknoloji sahasında ihtiyaç duyduğu yetişmiş uzman insan kaynağını tesis etmektir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulunun 2/9/2002 tarih ve 2002/4749 sayılı kararı ile kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü’nün sürdürmekte olduğu Temel Biyoteknoloji, Sosyo-Ekonomik Gelişme ve Biyoteknoloji, Yüksek Lisans ve Doktora programları ile Biyoinformatik Yüksek Lisans programında bugüne dek toplam 318 mezun vermiştir. Biyoteknoloji Enstitüsü kuruluşundan bu güne oluşturmuş olduğu niş ve kurmuş olduğu iletişim ve işbirliği ağı ile önümüzdeki 15 yıllık perspektifine ülkemizde oluşmakta olan biyoteknoloji endüstrisi ile Enstitü mezunlarını bir araya getirmek üzere organize bir mekanizma oluşturmayı da katmıştır.

Haberler
Eğitim & Bilgi Yayma
Araştırma & Hizmetler
Ürünlerimiz
urun_img
GENOMA DAİR
urun_img
TİCARİ ÜRÜN