• TR
  • EN
Menü

ALTUNTAŞ LAB

Doç. Dr. Evrim Güneş Altuntaş Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 5816/2512
Faks +90 312 2132411

Gıda mikrobiyolojisi,

Laktik asit bakterileri (LAB) ve ürettikleri bakteriyosinler,

Enterokokal ve streptokokal biyofilm oluşumu.

 

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2003-2005-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2003-2005-
Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1999-2003-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2007-2011-
Doktora Sonrası Araştırmacı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011-2016-
Doçent Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2016-…-

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2011-… Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2010 Complex multifunctional experiments to collect data for thermal inactivation of Listeria monocytogenes USDA (Amerika Birleşik Devletleri) Araştırmacı
2008 Detection of pathogens in infant formula Nottingham Trent University (İngiltere) Araştırmacı
2007-2008 Sucuktan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi ve bakteriyosin üreten türlerin seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2003-2006 Ko-immobilize Amiloglikozidaz Z. mobilis Hücreleri ile Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Nişastadan Etil Alkol Üretimi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (DPT) Araştırmacı
2017-2018 Elektrokimyasal laktat biyosensörü üretimi ve tayin sınırının belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü 🔄
2015-2017 Çiğ et karışımlarında farklı türlere ait etlerin Fourier-Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FT-IR) spektroskopisi kullanılarak belirlenmesi TÜBİTAK Araştırmacı 🔄
2015-2016 Bulk-fill dental kompozitlerin insan gingival fibroblastları üzerine sitotoksisitesinin gerçek zamanlı icelligence analizi ile değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Burcu Türkmen Dental Plak Oluşumundan Sorumlu Mikroorganizmaların Bazı Gelişme Parametreleri ve Bitki Ekstraktlarına Dirençlilikleri 🔄
Özüm Özoğlu Enzim Temelli Amperometrik Laktat Biyosensörü Üretimi ve Tayin Sınırının Belirlenmesi 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
RS sample: Can be guide for empirical treatment of haematological malignancy patients? Microb Pathog Kaskatepe B, Yildiz SS, Mumcuoglu I, Ozet G, Altuntas EG