• TR
  • EN
Menü

ALTUNTAŞ LAB

Doç. Dr. Evrim Güneş Altuntaş Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 5816/2512
Faks +90 312 2132411

Çalışmalarımız; gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanması, gıda kalitesinin artırılması, biyokontrol ve hızlı tanı yöntemlerinin geliştirilmesi amacına yönelik gıda mühendisliği alanında mikrobiyoloji ve biyoteknoloji konularını kapsamaktadır.

 

Akademik Özgeçmiş

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doçent Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2016-
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2003-2005-

Egitim Bilgileri

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Doktora Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2005-2011-
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2003-2005-
Lisans Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1999-2003-

Akademik/idari Gorevler

🛇 Derece 🎓 Kurum 📅 Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2007-2011-
Doktora Sonrası Araştırmacı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2011-2016-
Doçent Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2016-…-

Projeler

📅 Yıl 🎔 Başlık 🛆 Destekleyen Kurum Görevi Durum
2020-2022 Pediyosin molekülünde yapısal değişikliklerin antimikrobiyal aktivite üzerindeki etkilerinin in siliko ve in vitro yolla araştırılması TÜBİTAK Yürütücü Devam ediyor
2018-2020

DNA ile Modifiye Edilmiş Karbon Nanotüp Esaslı Yenilikçi Esnek Elektrotların

Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Bisfenol A Tayininde Kullanımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP Araştırmacı Devam ediyor
2011-… Şalgam suyundan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, tanımlanması ve fenolik asit dekarboksilaz enzim üreten suşların seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2010 Complex multifunctional experiments to collect data for thermal inactivation of Listeria monocytogenes USDA (Amerika Birleşik Devletleri) Araştırmacı
2008 Detection of pathogens in infant formula Nottingham Trent University (İngiltere) Araştırmacı
2007-2008 Sucuktan izole edilen laktik asit bakterilerinin antimikrobiyel özelliklerinin belirlenmesi ve bakteriyosin üreten türlerin seçimi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı
2003-2006 Ko-immobilize Amiloglikozidaz Z. mobilis Hücreleri ile Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Nişastadan Etil Alkol Üretimi Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (DPT) Araştırmacı
2017-2018 Elektrokimyasal laktat biyosensörü üretimi ve tayin sınırının belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü 🔄
2015-2017 Çiğ et karışımlarında farklı türlere ait etlerin Fourier-Dönüşümlü Kızıl Ötesi (FT-IR) spektroskopisi kullanılarak belirlenmesi TÜBİTAK Araştırmacı 🔄
2015-2016 Bulk-fill dental kompozitlerin insan gingival fibroblastları üzerine sitotoksisitesinin gerçek zamanlı icelligence analizi ile değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı

Yönetilen Tezler

📅 Öğrenci 🎔 Başlık Durum
Burcu Türkmen Dental Plak Oluşumundan Sorumlu Mikroorganizmaların Bazı Gelişme Parametreleri ve Bitki Ekstraktlarına Dirençlilikleri 🔄
Özüm Özoğlu Enzim Temelli Amperometrik Laktat Biyosensörü Üretimi ve Tayin Sınırının Belirlenmesi 🔄

Seçilmiş Yayınlar

🎔 Başlık 🛆 Kategori Yazar(lar)
Cytotoxic effects of contemporary bulk-fill dental composites: a real-time cell analysis Dental Materials Journal Demirel, G., Gür, G., Demirsoy, F.F., Altuntas, E.G., Yener-İlçe, B., Kılıçarslan, M.A. 2020, 39(1):101-110, doi:10.4012/dmj.2018-336.
Differentiation of Beef Mixtures Adulterated With Chicken or Turkey Meat Usıng FTIR Spectroscopy Journal of Food Processing and Preservation Deniz E, Altuntas EG, Nasit I, Ayhan B, Demiralp DO Candogan K. 2018, DOI: 10.1111/jfpp.13767
RS sample: Can be guide for empirical treatment of haematological malignancy patients?. Microbial Pathogenesis, Microbial Pathogenesis Kaskatepe B, Suzuk S, Mumcuoglu I, Ozet G, Altuntas EG. 2018, 125, 164–167.
Biyosensörler: Gıda ve Sağlık Alanında Laktat Biyosensörleri Türk Yaşam Bilimleri Dergisi Ozoglu O, Unal MA, Altuntas EG. 2017, 2(2):180-193
Identification of Meat Species by Using Molecular and Spectroscopic Techniques Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology Altuntas EG, Deniz E, Ayhan B, Candogan K, Demiralp DÖ. 2016, 5(5):488-492
Determination of phenolic acid decarboxylase produced by lactic acid bacteria isolated from shalgam (şalgam) juice using green analytical chemistry method LWT – Food Science and Technology Okcu G, Ayhan K, Altuntas EG, Vural N, Poyrazoglu ES. 2016, 66: 615-621
Isolation, identification and characterization of Staphylococcus epidermidis in human milk LWT Food Science and Technology Altuntas EG. 2015, 60(1): 36-41
Purification and mass spectrometry based characterization of a pediocin produced by Pediococcus acidilactici 13 Molecular Biology Reports Altuntas EG, Ayhan K, Peker S, Ayhan B, Demiralp DO. 2014, 41(10): 6879-6885
The interactions between esp, fsr, gelE genes and biofilm formation and pfge analysis of clinical Enterococcus faecium strains African Journal of Microbiology Research Diani M, Günay Ö, Ariafar MN, Yuksel FN, Altuntas EG, Akcelik N. 2014, 8(2): 129-137.
Predictive model for the reduction of heat resistance of Listeria monocytogenes in ground beef by the combined effect of sodium chloride and apple polyphenols International Journal of Food Microbiology Juneja VK, Altuntas EG, Ayhan K, Hwang C, Sheen S, Friedman M. 2013, 164(1): 54-59
Ethanol production from starch by co-immobilized amyloglucosidase – Zymomonas mobilis cells in a continuous stirred bioreactor Biotechnology & Biotechnological Equipment Altuntas EG, Ozcelik F. 2013, 27(1): 3506-3512

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar