• TR
  • EN
Menü

ATALAY LAB

Öğr. Üyesi Dr. Arzu Atalay Öğretim Üyesi

Telefon+90 312 222 58 26 / 2503-2524
Faks +90 312 222 58 72

Ekibimizin çalışma konuları 3 ana başlık altında özetlenebilir:

  • Erken/geç embriyogenez sırasında organ farklılaşmasının genetik regülasyonu ve kök hücre statüsünün idamesinin düzenlenmesi

Erken embriyoda somatik-eşey öncülü blastomerlerin farklılaşması sürecinde somatik dokulara farklılaşabilmek için gereken epigenetik düzenlemelerden biri embriyodaki maternal RNAların yıkılmasıdır. Ekibimiz yeni nesil sekanslama teknolojisi ve mikroRNA mikrodizin yöntemlerini birleştirerek C.elegans oosit, zigotik genom aktivasyonu öncesi ve sonrası erken embriyonun mikroRNAom profillerini çıkarmıştır. Bu verilerin ışığında erken embriyoda totipotensi ve somatik dokulara farklılaşmadan sorumlu yolakların düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

LAMM sendromu gibi bir hastalığın (Labirent Apilazisine bağlı doğuştan işitme kaybı, Mikroşi ve Mikrodonti: LAMM; OMIM 610706) mekanizmasını anlamak için de hastalığa yol açan normal ve mutant FGF3 geni ve bağlandığı reseptör olan FGFR2’yi memeli hücre kültüründe ifade ettirerek fonksiyonel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

 

  • Yaşlanma ve metabolik sendrom ile ilgili yolakların genetik regülasyonu

Yaşlanma farklı organ sistemlerinde sürekli ve dejeneratif değişikliklerin meydana geldiği oldukça komplike bir süreçtir. İnsan ömrünün uzaması ile birlikte obezite, diyabet, ateroskleroz ve kanser gibi hastalıkların insidansında da artış gözlenmekte, dolayısı ile yaşlanma alanındaki çalışmalar bu hastalıkların engellenmesi ile de ilgili olduğu için daha fazla önem taşımaktadır. Yaşlanmada rol oynayan yolakları düzenleyen mikroRNAları tanımlamak üzere C.elegans modeli ve yeni nesil sekanslama teknolojisi ile çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ömür uzunluğunu regüle eden mikroRNAlar tanımlanmıştır. Bu veriler ışığında ömür uzunluğunu düzenleyen yeni genetik yolakların tanımlanması çalışmaları devam etmektedir.

Obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik düzensizliklerde yağ dokusu harici dokularda hücre içindeki serbest yağ asidi birikimine karşı konulamadığında  ER stresi ve lipotoksik hücre ölümü gerçekleşir. Ekibimiz lipotoksik ER stres sürecinde katlanmamış protein yanıtının düzenlenmesinde rol oynayan olası miRNAları tüm miRNAom çalışması ile tanımlamış ve bunların regüle ettiği yolakları analiz etmektedir.

 

  • Antineoplastik, antiaging ve antidiyabetik  ilaç adayı moleküller/ monoklonal antikor geliştirilmesi, taranması ve yeni ilaç taşıma sistemlerinin test edilmesi

Kanser terapi ve diagnostiğinde kullanılmak üzere monoklonal antikor üretme çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca ekibimiz farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile ortak çalışmalar gerçekleştirmekte ve yaşlanma, diyabet ve kanser tedavisinde kullanılabilecek ilaç adayı molekülleri hem memeli hücre kültürü hem de C.elegans modelinde taramaktadır. Bu modeller kullanılarak yeni ilaç taşıma sistemlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi çalışmaları da devam etmektedir.

 

Ekip Üyeleri:

Onur BENDER (Doktora öğr)

 

*******************************************************************************************

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.  

Grup lideri ile irtibata geçerken CV, not ortalaması ve yabancı dil puan belgelerinizi de iletiniz.

*******************************************************************************************

 

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2010–
Uzman Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2007-2009
Doktora Sonrası Araştırmacı Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2006

Egitim Bilgileri

 Derece  Kurum Yıl
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1996-2003
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ABD 1994-1996
Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1989-1994

Projeler

Yıl  Başlık  Destekleyen Kurum Görevi  Durum
2016-2018 Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörüne Nötralizan Monoklonal Anti-Egfr Antikoru Geliştirilmesi TÜBİTAK Yürütücü ????
2013-2014 Lipotoksik Endoplazmik Retikulum Stres Sonucu İfadesi Değişen miRNA’ların Tanımlanması Ve Regüle Ettiği Genlerin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2011-2012 C.Elegans Dauer-Spesifik Mikrorna’Ların Regüle Ettiği Genlerin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2009-2012 C.Elegans Oosit ve Embriyolarında Global MikroRNAom Profillerinin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2008-2009 Cgh1’in Erken Embriyogenez Sırasında Maternal Rna Metabolizmasına Etkisi TÜBİTAK Yürütücü
2008-2010 Fibroblast Büyüme Faktörü 3 (FGF3) Geninde Tanımlanan L6P ve S156P Mutasyonlarının Etkilerinin İn Vitro Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2015-2016 Erişkin Fare Ovaryumu Kök Hücrelerinin İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli TÜBİTAK Araştırmacı
2013-2015 Erişkin Fare Ovaryumunda Olası Germline ve Pluripotent Kök Hücrelerin Moleküler ve Hücresel Yöntemlerle Araştırılması AÜ BAP Araştırmacı
2012-2015 Bazı yeni antitümör etkili heterosiklik bileşiklerin sentezi ve moleküler modellemesi AÜ BAP Araştırmacı
2012-2014 Myelodisplastik Sendrom (Mds) Ve Akut Myeloid Lösemi (Aml) Hastalarının Kemik Iliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin (Mkh) Karakterizasyonu Ile Gen/ Mikro Rna (Mirna) Ifade Profillerinin Sağlıklı Kontroller Ile Karşılaştırmalı Analizi TÜBİTAK Danışman
2011-2013 Beta-Katenin, Nükleer Faktör Kappa B Ve Akirin Proteinlerinin Birliktelikleri Ve Kronik Myeloid Lösemide İmatinib Direncindeki Rolleri TÜBİTAK Danışman
2011-2013 Farklı Görüntüleme Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Işınlamalar Sonucunda Oluşan Radyasyon Miktarının Osseointegrasyona Etkisinin Değerlendirilmesi AÜ BAP Araştırmacı
2009-2012 Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastalarda Apoptozis İlişkili Genlerin Karşılaştırmalı Analizleri TÜBİTAK Danışman
2008-2010 Rna İnterferanz (Rnai) Tekniği Ile Peste Des Petits Ruminants Virus (Pprv) Replikasyonunun İnhibe Edilmesi-Model Çalışma TÜBİTAK Danışman

Yönetilen Tezler

 Öğrenci  Başlık  Durum
Onur BENDER Nötralizan Monoklonal Anti-Egfr Antikoru Geliştirilmesi ????
Mısra NADİR Lipotoksik endoplazmik retikulum stres sonucu ifadesi değişen miRNAların tanımlanması
Selen GÜÇLÜ Caenorhabditis elegans oosit ve embriyolarında global mikroRNAom profillerinin analizi
Nuri ERGEN Türk halk ilaçlarının Caenorhabditis elegans ömür uzunluğuna etkisinin araştırılması
Murat BAŞARAN Fibroblast büyüme faktörü (FGF3) geninde tanımlanan L6P ve S156P mutasyonlarının etkilerinin in vitro analizi

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar