• TR
  • EN
Menü

ATALAY LAB

Doç. Dr. Arzu Atalay Öğretim Üyesi

Telefon+90 312 222 58 26 / 2560-2556
Faks +90 312 222 58 72

 

Medikal Biyoteknoloji alanında çalışan ekibimizin çalışmaları iki ana tema altında yer almaktadır:

  • Farmasötik Biyoteknoloji: Kanser immünoterapisi ve diagnostiğinde kullanılmak üzere monoklonal antikor üretme çalışmalarımız devam etmekte olup, farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalarla yaşlanma, diyabet ve kanser tedavisine yönelik ilaç adayı molekülleri ve ilaç taşıma sistemlerini memeli hücre kültürü ve C. elegans modellerinde incelemekteyiz. Ayrıca yaşlanma ve metabolik sendrom ile ilgili yolakların mikroRNAlar ile regülasyonu da çalışma konularımızdandır.
  • Kök hücre biyolojisi : Erken/geç embriyogenez sırasında organ farklılaşmasının genetik regülasyonu ve kök hücre statüsünün idamesinin düzenlenmesi çalışmalarımız kapsamında, memeli hücre kültüründe hastalığa yol açan mutasyonun ifadesi ile mekanizmayı anlamaya yönelik fonksiyonel çalışmalar ve C.elegans modelinde oosit ve farklı evrelerdeki embriyolardan yüksek işlem hacimli mikroRNA profillemesi çalışmaları gerçekleştirdik. Bu verilerin ışığında erken embriyoda totipotensi ve somatik dokulara farklılaşmadan sorumlu yolakların düzenlenmesi ile ilgili çalışmaktayız. Ovaryum kök hücrelerinin regülasyonu ile ilgili ortak çalışmalarımız da devam etmektedir.

 Ekip Üyeleri:

Onur BENDER (Doktora sonrası araştırmacı)

Rümeysa DOĞAN (Doktora öğr)

Mehtap KIZILPINAR (Doktora öğr)

Çağrı KAVAK (Doktora öğr)

Kaan DİKİCİ (Yüksek Lisans öğr)

Merve SAMUR (Yüksek Lisans öğr)

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Doç Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2019-
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2010-2019
Uzman Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2007-2009
Doktora Sonrası Araştırmacı Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2006

Egitim Bilgileri

 Derece  Kurum Yıl
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1996-2003
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ABD 1994-1996
Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1989-1994

Projeler

Yıl  Başlık  Destekleyen Kurum Görevi  Durum
2020-2022 Hippo sinyal yolağının spermatogenez sürecindeki varlığının belirlenmesi A.Ü. BAP Araştırmacı  
2019-2020 CC4-B3-G3-H10 Anti-EGFR Monoklonal Antikorunun Orta Ölçekte Saflaştırılması ve Anti-Proliferatif Etkinliğinin Belirlenmesi A.Ü. BAP Yürütücü Devam
2016-2019 Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörüne Nötralizan Monoklonal Anti-Egfr Antikoru Geliştirilmesi TÜBİTAK Yürütücü
2013-2014 Lipotoksik Endoplazmik Retikulum Stres Sonucu İfadesi Değişen miRNA’ların Tanımlanması Ve Regüle Ettiği Genlerin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2011-2012 C.Elegans Dauer-Spesifik Mikrorna’Ların Regüle Ettiği Genlerin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2009-2012 C.Elegans Oosit ve Embriyolarında Global MikroRNAom Profillerinin Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2008-2009 Cgh1’in Erken Embriyogenez Sırasında Maternal Rna Metabolizmasına Etkisi TÜBİTAK Yürütücü
2008-2010 Fibroblast Büyüme Faktörü 3 (FGF3) Geninde Tanımlanan L6P ve S156P Mutasyonlarının Etkilerinin İn Vitro Analizi TÜBİTAK Yürütücü
2015-2016 Erişkin Fare Ovaryumu Kök Hücrelerinin İn Vitro Farklılaşma Potansiyeli TÜBİTAK Araştırmacı
2013-2015 Erişkin Fare Ovaryumunda Olası Germline ve Pluripotent Kök Hücrelerin Moleküler ve Hücresel Yöntemlerle Araştırılması AÜ BAP Araştırmacı
2012-2015 Bazı yeni antitümör etkili heterosiklik bileşiklerin sentezi ve moleküler modellemesi AÜ BAP Araştırmacı
2012-2014 Myelodisplastik Sendrom (Mds) Ve Akut Myeloid Lösemi (Aml) Hastalarının Kemik Iliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerinin (Mkh) Karakterizasyonu Ile Gen/ Mikro Rna (Mirna) Ifade Profillerinin Sağlıklı Kontroller Ile Karşılaştırmalı Analizi TÜBİTAK Danışman
2011-2013 Beta-Katenin, Nükleer Faktör Kappa B Ve Akirin Proteinlerinin Birliktelikleri Ve Kronik Myeloid Lösemide İmatinib Direncindeki Rolleri TÜBİTAK Danışman
2011-2013 Farklı Görüntüleme Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Işınlamalar Sonucunda Oluşan Radyasyon Miktarının Osseointegrasyona Etkisinin Değerlendirilmesi AÜ BAP Araştırmacı
2009-2012 Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastalarda Apoptozis İlişkili Genlerin Karşılaştırmalı Analizleri TÜBİTAK Danışman
2008-2010 Rna İnterferanz (Rnai) Tekniği Ile Peste Des Petits Ruminants Virus (Pprv) Replikasyonunun İnhibe Edilmesi-Model Çalışma TÜBİTAK Danışman

Yönetilen Tezler

 Öğrenci  Başlık  Durum
Onur BENDER Nötralizan Monoklonal Anti-Egfr Antikoru Geliştirilmesi ????
Mısra NADİR Lipotoksik endoplazmik retikulum stres sonucu ifadesi değişen miRNAların tanımlanması
Selen GÜÇLÜ Caenorhabditis elegans oosit ve embriyolarında global mikroRNAom profillerinin analizi
Nuri ERGEN Türk halk ilaçlarının Caenorhabditis elegans ömür uzunluğuna etkisinin araştırılması
Murat BAŞARAN Fibroblast büyüme faktörü (FGF3) geninde tanımlanan L6P ve S156P mutasyonlarının etkilerinin in vitro analizi

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar