• TR
  • EN
Menü

DUMAN LAB

Doç. Dr. Demet Cansaran Duman Araştırmacı 13b/4

Telefon +90 312 222 58 26 / 2513
Faks +90 312 222 58 72

Laboratuvarımızın ana çalışma konuları;

  • Meme kanseri tedavisinde biyolojik organizmalardan elde edilen etkin ilaç aday moleküllerinin geliştirilmesi;
  • Belirlenen biyolojik orjinli ilaç adayı moleküllerin mRNA, miRNA ve proteom boyutunda farklılaşmasının belirlenmesi

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1999-2007
Analist Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Türk İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu) İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü 2007-2012
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2012-
Ziyaretçi Araştırmacı Michigian State University Haziran 2017-Eylül 2017

Egitim Bilgileri

 Derece Kurum  Yıl
Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1995-1999
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1999-2002
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002-2007

Akademik/idari Gorevler

 Derece  Kurum  Yıl
Editör Yardımcısı Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008–
Biyogüvenlik Eğiticisi Sağlık Bakanlığı 2010–
Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Ankara Üniversitesi 2013–

Projeler

 Yıl  Başlık  Destekleyen Kurum  Görevi  Durum
2018 Meme kanseri tedavisinde vulpinik aside duyarlı mikroRNA’ların yeni ilaç adayı olarak kullanım etkinliginin belirlenmesi TUBİTAK (1003) Yürütücü Devam Ediyor
2017 Keep Lab Safety Keep You Health. Avrupa Birliği Projesi, Erasmus K2- Mesleki Eğitim Programı. Avrupa Birliği Projesi Koordinatör-Yürütücü Devam Ediyor
2018 Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 4’e karşı spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA profilinin belirlenmesi TAGEM Yürütücü Devam Ediyor
2019 Usnik Asit Liken Sekonder Metabolitinin Meme Kanseri Hücresi Üzerine Etkisi Sonucu Oluşan Moleküler Mekanizmanın Karakterizasyonu Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Devam Ediyor
2017 Meme kanseri hücrelerinde usnik asite duyarlı miRNA’ların etkisinin proteomik yaklaşımlarla incelenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2016 Usnik asit liken sekonder metabolitinin meme kanser ve normal hücre hattı üzerine antikanserojenik etkisinin apoptozla ilgili genlere ait mRNA boyutunda ifade seviyelerinin belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2016 Meme kanserinde usnik asit sekonder metabolitine karşı cevap veren mikroRNA’ların mikrodizin yöntemi ile belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2015 Krom (Cr+6) Ağır Metal Gideriminde Pseudevernia furfuracea liken türünün proteomik analizi TÜBİTAK (1002) Yürütücü Tamamlandı

Seçilmiş Yayınlar

 Başlık  Kategori  Yazar(lar)
  Determination of Usnic Acid Responsive miRNAs in Breast Cancer Cell Lines.  Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry.  Kiliç N, Islakoğlu YÖ, Büyük İ, Dedeoğlu BG, Cansaran-Duman D. 2018.
  Determination of Vulpinic Acid Effect on Apoptosis and mRNA Expression Levels in Breast Cancer Cell Lines.  Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry.  Kılıç N, Aras S, Cansaran-Duman D. 2018
  Usnic acid causes apoptotic-like death in Leishmania major, L. infantum and L. tropica.  3 Biotech.  Derici MK, Cansaran-Duman D, Taylan-Özkan A. 2018
 Changes in apoptosis related gene expression profiles in cancer cell line exposed to usnic acid lichen secondary metabolite.  Turkish Journal of Biology.  Dinçsoy AB, Cansaran-Duman D. 2017
 Novel, multifunctional mucilage composite films incorporated with cellulose nanofibers.  Food Hydrocolloids.  Mujtaba M, Akyuz L, Koç B, Kaya M, İlk S, Cansaran-Duman D, Martinez AS, Çakmak YS, Labidi J, Boufi S. 2018
 The Investigations of thermal behaviour, kinetic analysis and biological activity of trinuclear complexes prepared ONNO type Schiff bases with nitrito and nitrato μ-bridged.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.  Acar N, Atakol O, Sopacı SB, Cansaran-Duman D, Svoboda I, Öz S. 2016.

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri

Ad-Soyad Tez Başlığı Durum
Elif Değerli (Yüksek Lisans) Meme kanseri tedavisine yönelik usnik asit’e cevap veren miR-185-5p’nin apoptoz yolağı üzerindeki etkisinin moleküler düzeyde araştırılması Devam ediyor
Vildan Torun (Yüksek Lisans) Meme kanseri tedavisinde miR-185-5p’nin etkinliğinin proteomik yaklaşımla belirlenmesi Devam ediyor
Züleyha Ergun Kurt (Doktora) Mavidil serotip 4’e karşı oluşturulan DNA aşısının bağışıklama sonrası oluşan yanıtın miRNA profilinin belirlenmesi Devam ediyor
Ümmügülsüm Tanman Zıplar (Doktora) Usnik asitin meme kanseri üzerindeki etkisinin transkriptomik ve proteomik yaklaşımlar ile belirlenmesi Devam ediyor