• TR
  • EN
Menü

DUMAN LAB

Prof. Dr. Demet Cansaran Duman Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 58 26 / 2563-2557
Faks +90 312 222 58 72

Laboratuvarımızın ana çalışma konuları;

  • Meme kanseri tedavisinde biyolojik organizmalardan elde edilen etkin ilaç aday moleküllerinin geliştirilmesi;
  • Belirlenen biyolojik orjinli ilaç adayı moleküllerin mRNA, miRNA ve proteom boyutunda farklılaşmasının belirlenmesi

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Araştırma Görevlisi Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1999-2007
Analist Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (Türk İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu) İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürlüğü 2007-2012
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2021-
Ziyaretçi Araştırmacı Michigian State University Haziran 2017-Eylül 2017

Egitim Bilgileri

 Derece Kurum  Yıl
Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü 1995-1999
Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1999-2002
Doktora Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2002-2007

Akademik/idari Gorevler

 Derece  Kurum  Yıl
Editör Yardımcısı Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2008–
Biyogüvenlik Eğiticisi Sağlık Bakanlığı 2010–
Çevre Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Ankara Üniversitesi 2013–

Projeler

 Yıl  Başlık  Destekleyen Kurum  Görevi  Durum
2018 Meme kanseri tedavisinde vulpinik aside duyarlı mikroRNA’ların yeni ilaç adayı olarak kullanım etkinliginin belirlenmesi TUBİTAK (1003) Yürütücü Devam Ediyor
2017 Keep Lab Safety Keep You Health. Avrupa Birliği Projesi, Erasmus K2- Mesleki Eğitim Programı. Avrupa Birliği Projesi Koordinatör-Yürütücü Devam Ediyor
2018 Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 4’e karşı spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA profilinin belirlenmesi TAGEM Yürütücü Devam Ediyor
2019 Usnik Asit Liken Sekonder Metabolitinin Meme Kanseri Hücresi Üzerine Etkisi Sonucu Oluşan Moleküler Mekanizmanın Karakterizasyonu Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Devam Ediyor
2017 Meme kanseri hücrelerinde usnik asite duyarlı miRNA’ların etkisinin proteomik yaklaşımlarla incelenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2016 Usnik asit liken sekonder metabolitinin meme kanser ve normal hücre hattı üzerine antikanserojenik etkisinin apoptozla ilgili genlere ait mRNA boyutunda ifade seviyelerinin belirlenmesi Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2016 Meme kanserinde usnik asit sekonder metabolitine karşı cevap veren mikroRNA’ların mikrodizin yöntemi ile belirlenmesi. Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
2015 Krom (Cr+6) Ağır Metal Gideriminde Pseudevernia furfuracea liken türünün proteomik analizi TÜBİTAK (1002) Yürütücü Tamamlandı

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri

Ad-Soyad Tez Başlığı Durum
Elif Değerli (Yüksek Lisans) Meme kanseri tedavisine yönelik usnik asit’e cevap veren miR-185-5p’nin apoptoz yolağı üzerindeki etkisinin moleküler düzeyde araştırılması Devam ediyor
Vildan Torun (Yüksek Lisans) Meme kanseri tedavisinde miR-185-5p’nin etkinliğinin proteomik yaklaşımla belirlenmesi Devam ediyor
Züleyha Ergun Kurt (Doktora) Mavidil serotip 4’e karşı oluşturulan DNA aşısının bağışıklama sonrası oluşan yanıtın miRNA profilinin belirlenmesi Devam ediyor
Ümmügülsüm Tanman Zıplar (Doktora) Usnik asitin meme kanseri üzerindeki etkisinin transkriptomik ve proteomik yaklaşımlar ile belirlenmesi Devam ediyor

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar