• TR
  • EN
Menü

ONAT LAB

Dr. Bora ONAT Araştırıcı

Telefon +90 312 222 58 26 / 2584
Faks +90 312 222 58 72

 

Biyoteknoloji ve moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılan temel yöntemler halihazırda daha önce keşfedilmiş olan metabolitler, lipidler ve proteinlerin analiz edilmesini hedeflemektedir. Oysaki canlılarda, herhangi bir çevresel etmene gösterilen cevap sadece belirli yolaklarda değil, birçok fizyolojik etkisi olabilecek metabolik yolaklar, transkripsiyon ve translasyonu regüle eden birçok hücre içi sinyal yolağı üzerinden de gözlemlenebilmektedir. Günümüzde, binlerce farklı makromoleküldeki ve yolaktaki düzenlemeleri doğru ve hızlı bir şekilde analiz etmek yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi teknolojileri ile mümkün olabilmektedir. Dr. Onat, geçmişteki çalışmalarında, enzimatik bozunmaya duyarlı, kararsız makromoleküllerin keşfedilmesi veya miktarlarının daha doğru ölçülebilmesi için Katı Faz Mikroekstraksiyonu (Solid Phase Microextraction /SPME) yöntemini kullanmış ve bu şekilde elde edilen makromoleküllerin analizini yüksek çözünürlüklü LC-MS cihazları ile tayin etmiş, gelişmiş yazılımlarla farklı yolaklardaki düzenlemelerin keşfedilmesinde rol oynamıştır. Bu yöntem ile okyanus dibindeki hidrotermal bacalarda yaşayan canlılardan soya fasulyesinin köklerine, kanser hücrelerinden faredeki beyin hücrelerine birçok hücre içi yolaktaki değişim gözlemlenebilmiştir.

Günümüzde, Onat lab’ın çalışmaları biyoteknoloji, viroloji ve analitik kimyanın kesiştiği noktada yoluna devam etmektedir. Onat lab’ın günümüzdeki ProteoCoVER isimli projesi COVID-19 viral hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün özellikle akciğer epitel hücrelerinde hangi proteomik yolakları avantajına kullandığına, endoplazmik retikulum stresi (ER stress) ve katlanmamış protein cevabının (UPR) SARS-CoV-2 tarafından nasıl düzenlendiğinin bulunmasında kullanılacak sıvı kromatografi-kütle spectrometresi (LC-MS) ve temel moleküler biyoloji yöntemlerine odaklanmaktadır. Elde edilen bu bilgiler ile hedeflenen ER stresi ve UPR ile ilgili olan yolaklarda rol oynayan proteomun SARS-CoV-2 tarafından nasıl avantaja çevrildiği ve bu avantajın hangi ilaçlarla önüne geçilebileceğini bulmaktır. Bu proje ile elde edilecek sonuçlar ile COVID-19 hastalığının ve gelecekte ortaya çıkacak benzer koronavirüs tipi hastalıkların tedavisinde etkin rol oynaması hedeflenmektedir.

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum  Yıl
Misafir Araştırmacı (Co-Funded Brain Circulation Kapsamında) Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2021-
Doktora Sonrası Araştırmacı University of Waterloo (Prof. Pawliszyn lab) 2018-2020

Eğitim Bilgileri

 Derece  Kurum Yıl
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoteknoloji 2012-2017
 Yüksek Lisans University of Bedfordshire, Biyoteknoloji 2011-2012
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik 2004-2011

Projeler

 Yıl  Başlık Destekleyen Kurum  Görevi  Durum
2021-2023 SARS-CoV-2’nin ER stresi ve UPR üzerindeki düzenleme rollerinin moleküler biyoloji ve proteomik yöntemleri ile incelenmesi (ProteoCoVER) AB Ufuk 2020/TÜBİTAK Yürütücü Devam ediyor
2014-2017

Polimerlerin kullanımı ile antibakteriyel ve bakteri tutunma önleyici yüzeylerin elde edilmesi

 

TÜBİTAK (Öncelikli Alanlar Doktora Projesi Bursiyer Tamamlandı

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar