• TR
  • EN
Menü

MUTLU LAB

Doç. Dr. PELİN MUTLU Öğretim Üyesi

Telefon+90 312 222 58 26 / 2568
Faks +90 312 222 58 72

 

 

Dr. Pelin Mutlu lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2000 yılında almıştır. Yüksek lisans eğitimini ODTÜ Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda ve doktora eğitimini ODTÜ Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2015 yılında doçentlik ünvanını alan Dr. Pelin Mutlu, 2021 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında kanser moleküler biyolojisi ve nanotaşıyıcı sistemler ile ilaç hedefleme çalışmaları yer almaktadır.

 

Kanser tedavisi sırasında karşılaşılan ilaç dirençliliği tedavi etkinliğini ve başarısını olumsuz yönde etkileyen en önemli sorunlardan birisidir. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde kanser hastalığının ve ilaç direncinin moleküler mekanizmalarının anlaşılmaya başlanması, etkili tanı ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel kemoterapi yöntemleri yerine son yıllarda konvansiyonel ve biyoteknolojik kökenli ilaçların hedeflenebilir, kontrollü salım sistemleri ile taşınması üzerine yapılan çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

Bu kapsamda laboratuvarımızın ana çalışma konularını;

  • Farklı kanser tiplerinde ilaç dirençliliğine neden olan moleküler mekanizmaların araştırılması
  • Kanserde ilaç direncinin geri çevrilmesine olanak sağlayabilecek, konvansiyonel ve biyoteknolojik kökenli ilaçların hedeflenebilir, kontrollü salımına olanak sağlayacak taşıma sistemlerinin geliştirilmesi oluşturmaktadır.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

Derece Kurum Yıl
Biyolog ODTÜ/Sağlık ve Rehberlik Merkezi Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2002-2011
Öğretim Görevlisi ODTÜ/Merkez Laboratuvarı Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE 2011-2021
Saat Ücretli Öğretim Üyesi TED Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Temel Bilimler Birimi 2018-2021
Öğretim Üyesi (Doç. Dr.) Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2021-

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece Kurum Yıl
Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1996-2000
Yüksek Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji BD 2000-2002
Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2002-2009

 

 

PROJELER

 

Yıl Başlık Destekleyen Kurum Görevi Durum
2001-2002 İnsan MDR1 Genindeki Polimorfizmlerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ODTÜ-AFP Araştırmacı Tamamlandı
2006-2008 Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında ilaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevrilmesi

 

TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Tamamlandı
2008-2010 Multipl Myeloma Hücre Hatlarında İlaç Dirençliliği Mekanizmalarının Mikroarray Analizi ile İncelenmesi ODTÜ-GATA Ortak Projesi Araştırmacı Tamamlandı
2012-2013 Genetik modifiye Bt11 mısır ve Roundup Ready soya ürünlerinde real time PCR tekniği kullanılarak saptama ve miktar tayini yöntemlerinin gerçekleşmesi ODTÜ BAP Araştırmacı Tamamlandı
2013-2015 Kanser Hücre Hatlarında siRNA Yüklü Manyetik Nanoparçacıklar Yoluyla Survivin İfadesinin Engellenmesi ODTÜ-DAP Araştırmacı Tamamlandı
2014-2014 Türk Popülasyonunda XRCC3 Gen Polimorfizmi ve Baş-Boyun Kanserleri ile İlişkisi SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-BAP Araştırmacı Tamamlandı
2014-2014 Türk Popülasyonunda XRCC1 Gen Polimorfizmi ve Baş-Boyun Kanserleri ile İlişkisi” SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-BAP

 

Araştırmacı Tamamlandı
2015-2017 Doksorubicin Direnci ile Wnt Sinyal Yolaklarında Yer Alan Genlerin İfade Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi TÜBİTAK 3001 Yürütücü Tamamlandı
2016-2017 2016 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi ODTÜ-ÖYP Araştırmacı Tamamlandı
2017-2017 Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doksorubisin ve CpG-oligonükleotit yüklü manyetik nanoparçacıkların hazırlanması

 

 

 

 

 

ODTÜ-BAP Araştırmacı Tamamlandı
2018-2021 Palbosiklib yüklü manyetik nanoparçacıkların 2D, 3D ve ex-vivo meme kanseri modelleri üzerindeki terapötik etkisinin moleküler düzeyde incelenmesi ve karşılaştırılması TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Tamamlandı
2019-2021 Tübülin Polimeraz İnhibitörü Olarak Yeni İndol-Tiyazolidindion Türevlerinin Sentezi, Yapı Aydınlatılmaları,  Biyolojik  Aktivite  ve  Moleküler  Doking  Çalışmaları Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı Tamamlandı
2018- Stent Uygulamaları Için Nanomodifiye 316l Paslanmaz Çelik Üretimi Ve In Vitro Testleri TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Devam etmekte
2019- Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) Hastalarında Saptanan Mirnaların İlaç Direnci Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Devam etmekte

 

YÖNETİLEN TEZLER (Yardımcı Tez Danışmanlığı)

 

Öğrenci Derece Başlık Bitiş Yılı
Ayça Nabioğlu Yüksek Lisans NEK6’nın K-562 ve MCF-7 hücre hatlarında çoklu ilaç dirençliliği ve apoptozdaki işlevleri 2015
Esra Metin Yüksek Lisans PLGA kaplı manyetik nanoparçacıklar kullanılarak doksorubisin ve TPGS’in meme kanseri hücrelerine hedeflenmesi 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizem Damla Yalçın Yüksek Lisans Palbosiklibin 2 ve 3 boyutlu hücre kültürleri ve doksorubisin dirençliliği üzerindeki etkileri 2020
Hasan Hüseyin Kazan Doktora ALOX15’in kemoterapötiklere dirençteki rolü 2020
Yaşar Kemal Erdoğan Doktora Stent Uygulamaları Için Nanomodifiye 316l Paslanmaz Çelik Üretimi Ve In Vitro Testleri Devam etmekte

 

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

 

ORCID

 

Web of Science

 

Researchgate

 

Google Scholar