• TR
  • EN
Menü

ÖZDAĞ LAB

Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 58 26 / 2565
Faks +90 312 222 58 72

 

 

2007 yılından bugüne Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Genombilim Biriminde sürdürmekte olduğumuz araştırma faaliyetlerimiz, TÜBİTAK, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü, Ulusal Bor Enstitüsü, COST ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu destekleri sürmektedir. Bu kapsamda ekibimiz Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre insan sağlığı için en önemli tehditlerden biri olarak nitelenen, multifaktöryel ve multigenik karakterleri ile ön plana çıkan kanser için diagnostik ve prognostik yeni biyobelirteçler tanımlamayı hedefleyen genom ve transkriptom ebadındaki analizleri içeren projeler yürütmektedir. Bu çerçevede popülasyon genombilimi ve kök hücre biyolojisi ekibimizin ilgi ve araştırma sahasına girmektedir.

Translasyonel niteliğe sahip olan araştırmalarımızı, 2008 yılı başından itibaren daha organize bir araştırma stratejisi benimseyerek, değişik araştırma gruplarının biraraya geldiği bir araştırma programı halinde yapılandırdık. Biyoteknoloji Enstitüsü misyonlarına uygun ve paralel nitelikte, patentlenebilir bilgi niteliğine sahip olacak olan yeni diagnostik ve prognostik biyobelirteçlerin tanımlanması, klinik ve temel bilimlerin koordine çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle araştırma programımız, konu ile ilgili temel ve klinik bilim grupları ile de ekip çalışmalarına girmektedir.

 

Ekip Üyeleri:

Araştırma Asistanı
Seda Taşır

Doktora Öğrencileri
Berşan Seçil Durel

Haldun Doğan

Sulgun Chariyeva

Osman Yaşar

 

 

Akademik Özgeçmiş

Derece  Kurum  Yıl
Araştırma Görevlisi Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1995-2000-
Doktora Sonrası Araştırıcı Cambridge Üniversitesi Onkoloji Bölümü 2000-2004-
Genombilim Birim Sorumlusu Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2005-2006-
Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Pediatrik Genetik BD 2006-2007-
Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2007-2013-
Prof. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2013–

Egitim Bilgileri

Derece  Kurum Yıl
Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü 1989-1993
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Biyoteknoloji BD 1993-1995
Doktora Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1995-2000

Akademik/idari Gorevler

Derece Kurum  Yıl
Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü 2012–

Projeler

Yıl Başlık Destekleyen Kurum Görevi Durum
2008-2011 Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi İle yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesi TÜBİTAK Yürütücü Tamamlandı
2008-2011 Kanser ve venöz tromboz: tümor gelişimi İle tromboz İlişkisinde koagülomun genom ebadında İfade profillemesi yolu İle tanımlanması Ankara Üniversitesi BAP Yürütücü Tamamlandı
Akut Myeloid Lösemide Wnt sinyal yola_ındaki genlerin DNA Mikroarray Analizi ile tanımlanması Ankara Üniversitesi BAP Araştırmacı Tamamlandı
2006-2011 Farklı etnik popülasyonlarda Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin Lemfomaların tedavisinde FDG-PET ve moleküler gen profillemesinin uygulaması IAEA Araştırmacı Tamamlandı
2009-2010 Tıpta kullanılacak yeni biyobelirteçlerin tanımlanmasında Mikrodizin (Microarray) platformunda gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen verinin paralel programlama teknikleriyle hızlı bir şekilde web tabanlı analizi hizmeti. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Araştırmacı Tamamlandı
2009-2012 Kalıcı Atriyal Fibrilasyonlu ve Sinüs Ritimli Hastalarda Apoptozis İlişkili Genlerin Karşılaştırmalı Analizleri TÜBİTAK Araştırmacı Tamamlandı
2009-2011 Anadolu menseili bir bor bakterisi, Bacillus boroniphilus’un tüm gen diziliminin çıkarılması ve hazırlanacak genomik kütüphanesi üzerinden bor ile ilgili genlerinin araştırılması BOREN Araştırmacı Tamamlandı
2010-2013 Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin belirlenmesi ile kanser başlangıç ve gelişmesinde etken gen veya gen gruplarının tanımlanması TÜBİTAK Araştırmacı Tamamlandı
2010-2013 Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda yeni moleküler belirteçlerin tanımlanması TÜBİTAK COST Araştırmacı Tamamlandı
2013-2016 Türk Popülasyonunda Aile Temelli Genom Boyu Asosiyasyon Çalışması Sonucunda Sporadik Kolorektal Kanser İle İlişkilendirilmiş 75 TNP’nin Geniş Bir Popülasyon Çalışması İle Doğrulanması TÜBİTAK COST Yürütücü Tamamlandı
2019-2021 Behçet Sendromu’nda miRNom ve Transkriptom Profillerinin Entegrasyonu TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Devam ediyor
2019-2021 Kanda dolaşan tümör hücrelerinin kuvars akord çatalı tabanlı immünosensörle tayini TÜBİTAK 1001 Araştırmacı Devam ediyor

Yönetilen Tezler

Öğrenci Başlık Durum
Yüksek Lisans Tezleri
Hülya Sümer Nokta mutasyonlarının saptanmasında yüksek çözünülürlüklü erime tekniğinin verim ve hassasiyetinin değerlendirilmesi 2008
Haldun Doğan Yenidoğan sepsislerine neden olan başlıca 3 bakteri türünün hızlı ve güvenilir tanımlanması amacıyla moleküler metod oluşturulması 2009
Melike Özbilgin Öztürk Türk popülasyonunda difüz büyük B hücreli non-hodgkin lenfoma tedavisinde moleküler gen profillemesi 2011
Hakiimu Kawalya Kolorektal kanserde transkriptomik meta analiz ve yeni biyobelirteçlerin keşfi 2016
Edibe Ece Abacı Sporadik Kolorektal Kanserlerde Epigenomik ve Transkriptomik
Profilin Entegrasyonu
2020
Sulgun Charyyeva Kolorektal Kanserde Aday Prognostik Biyobelirteçlerin Arşiv Materyallerinde
Doğrulanması
 2021
Doktora Tezleri
Buket Nebiye Demir Plazminojen (PLG) geninin denatüre edici yüksek basınçlı sıvı kromatografi (DHPLC) ile mutasyon analizi ve olası mutasyonlu örneklerin DNA dizi analizi ile değerlendirilmesi 2011
Dilay Çığlıdağ Düngül Sporadik kolorektal kanser vakalarında genom ebadında TNP profilinin belirlenmesi ile yeni genetik yatkınlık genlerinin ve kanserin gelişmesinde etken olan genlerin belirlenmesi 2011
Nevin Belder Kanser vakalarında genom ebadında kopya sayısı değişimlerinin ve transkriptom profilinin belirlenmesi ve kanserin gelişmesinde etken yeni genlerin tanımlanması 2013
Pelin Fidanoğlu Türk popülasyonunda genom ebadında SNP veritabanının oluşturulması ve popülasyon verilerimizin uluslararası HAPMAP projesi ile korelasyonu 2013
Semih Dalkılıç Kanser ve venöz tromboz: Tümör gelişimi ile tromboz ilişkisinde koagülomun tanımlanması 2014
Hülya Sümer Çelebi Myelodisplastik sendrom (MDS) ve akut myeloid löseminin (AML) epigenetik profillerinin belirlenmesi suretiyle MDS ve AML prognozunda moleküler belirteçlerin tanımlanması 2014
Dilara Fatma Akın Pediatrik öncü B-ALL’de aday prognostik biyobelirteç genlerinin araştırılması 2016
Özge Cumaoğulları Sporadik kolorektal kanser ile ilişkilendirilmiş aday genlerin incelenmesi 2017
Haldun Doğan Türk Popülasyonunda LDLR, APOB ve PCSK9 Gen Mutasyonu Saptanmayan Fam Lyal H Perkoleserolem Olgularında Fam Lyal H Perkolesrerolem LE LG SB LD RLM Altı Gen Mutasyon Profilinin Ortaya Çıkarılması Devam ediyor
Berşan Seçil Durel Kolorektal Kansere Yönelik Aday Biyobelirteçlerin Validasyonu ve
Bu Biyobelirteçlere Ait Kompetitif Endojen RNA Etkileşim Ağının
(ceRNET) Tanımlanması

Devam ediyor

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

 

ORCID

 

Web of Science

 

Researchgate