• TR
  • EN
Menü

YILMAZ LAB

Prof. Dr. Erkan Yilmaz Öğretim Üyesi

Telefon +90 312 222 58 26/2546-2548
Faks +90 312 222 58 72

Metabolik Sendrom ve Kardiyovasküler Hastalıkların moleküler temellerinin araştırılması grubumuzun araştırma konularıdır.
Bu hastalıkların ortaya çıkmasında etkisi olabilecek mekanizmaların memeli hücre kültürü ve fare modelleri kullanılarak daha iyi anlaşılması; Çalışma sürecinde gerekli olacak poliklonal, monoklonal antikorların üretilmesi hedeflenmektedir.

Akademik Özgeçmiş

 Derece  Kurum Yıl
Doktora Gazi Üniv. 2004-
Yüksek Lisans Ankara Üniv. Pediatrik Moleküler Genetik 2000-
Lisans Ankara Üniv. Biyoloji 1997-

Egitim Bilgileri

 Derece  Kurum  Yıl
Doktora Sonrası Araştırmacı Harvard Univ. 2002-2006

Yönetilen Tezler

 Öğrenci  Başlık  Durum
Afife GÜLEÇ Ankaferd ve Defibrotid’in endotel hücre modelinde EPCR, PAI-1 ve PAR-1 gen ekspresyonları üzerindeki etkisinin araştırılması.
Didem TORUN Türk Populasyonunda nadir görülen heatolojik hastalıklarda gen değişimlerinin belirlenmesi ????
Avşar ABBASİ Yağ asiti bağlanma proteini 4’e karşı poliklonal ve monoklonal antikor geliştirilmesi ????
Gülizar AYDOĞDU Hiperhomosisteineminin endotel dokuya etkisi ve Endotelyal protein C resetörünün rolü. ????
Alperen TUNCER Yağ asiti taşıma proteini 1’in metabolik sendromdaki rolünün incelenmesi ????
Gamze ÇAĞATAY Aminoasit metabolizmasının metabolik sendromdaki rollerinin incelenmesi ????

Güncel Yayın Listesine Ulaşabileceğiniz Akademik Adresler

ORCID

Web of Science

Researchgate

Google Scholar