• TR
  • EN
Menü

Ankara Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Biyoteknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Listesi:

 

DUYURU

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 18/06/2020 tarihli ve 559/4967 sayılı kararıyla Üniversitemiz enstitülerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılan lisansüstü programlarına başvuran ve sözkonusu kararın ilgili maddeleri uyarınca Biyoteknoloji Enstitüsü lisansüstü programlarına kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi EK’tedir.

Doktora

Yüksek Lisans

FATEMEH MOTTAGHİZADEH

AYŞENUR MİDİLLİ

AYŞE HALE ALKAN

CEVRİYE CANSIZ ERSÖZ

MUHAMMED DERDA ÖZER

BİLGE AYÇA KIRMIZI

HAMİDEH KARİMİ

PEMBE ECE CANAVAR EROĞLU

PERÇEM ATAN

MERVE GÜNDOĞDU

ÖZGE KÜBRA SARI

TAHA YUNUS KAHRİMAN

FATIMA ELMUSA

CEREN HACER BOZMAOĞLU

SEVİL DURAN

HAFSA NESİBE AKSOY

SAİNA RAHİMİ

OLA KRAYEM

DIBA ZARE

ASMA AHMED AL RAHOMI(Yedek)

DINA AL-MALIKI(Yedek)

ASEEL AL-QARAGHULI(Yedek)

Lisansüstü programlara girmeye hak kazanan adayların, başvuru sırasında kullandıkları link vasıtasıyla aşağıda istenen belgeleri sisteme yükleyerek en geç 23 Temmuz 2020 tarihine kadar enstitümüze göndermeleri, kesin kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerin asıllarını da en geç 10 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü’ne kargo ile iletmeleri gerekmektedir. Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını dolayısıyla, kesin kayıt işlemleri için kullanılacak belgeler sadece kargo yoluyla Müdürlüğümüze gönderilecek, şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Senato kararı gereğince, lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların, başvuru sırasında sisteme girdikleri belge ve bilgiler ile kesin kayıt işlemleri için enstitüye iletecekleri belgeler arasında eksik belge veya yanlış beyân olması ya da sözkonusu belgelerin kuruma iletilmemesi  durumunda, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 53/3 maddesi gereğince kayıt işlemleri iptal edilecektir.   

 

ONLINE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ İSTENEN BELGELER:

TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

1-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

2-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

3-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

4-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

5-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

 

 

KARGO İLE GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

TÜRK UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

1-İMZALI YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KESİN KAYIT FORMU

2-Yeni çekilmiş 6 (altı) adet biyometrik fotoğraf (4.5 x 6 cm.) (Madde 53-a-6)

3-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği) noter veya verildiği üniversitece onaylı örneği  (Madde 53-a-1) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUNİYET BELGELERİ DE GEÇERLİDİR.)

4-Not Döküm Belgesi (Transkript) noter veya verilen üniversitece onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınanların noter onaylı tercümesi) (Madde 53-a-3)

5-Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesinin onaylı örneği; askerliğini yapmamış olanlar için ise askerlik daire başkanlığından alınacak yeni tarihli askerlik durum belgesi) (Madde 53-a-7) (E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN BELGELER DE GEÇERLİDİR.)

6-T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Madde 53-a-5)

7-ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-2)

8-YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı (Madde 53-a-4)

9- Niyet Mektubu

10- Referans Mektubu

11-Kişisel Bilgiler